избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА „ЦЕНТРАЛНА ВОДОЛАЗНА ШКОЛА –
ОСО”

Организацията за съдействие на отбраната (ОСО) съществува от 1982 до 1992 г. Тя е наследник на няколко обществени организации с аналогична цел. В системата на различните видове предказармена подготовка на младежта е и Централната водолазна школа. Именно от този период е и значката „Централна водолазна школа – ОСО”.
Тя е изработена от жълта метал и представлява кръг с диаметър 20 милиметра. Върху светлосин фон с жълт цвят са представени стилизирани изображения на водолаз, котва, въже и надписът „Централна водолазна школа – ОСО”. Начинът на закрепване е чрез запоена игла на обратната страна на значката. Вероятният производител е Монетният двор – София.
Отправяме молба към нашите читатели, които имат някаква информация по темата, да ни пишат нещо повече за статута на тази значка, за нейния автор, за личности, които са я носили. Изказваме своята благодарност на ст. н. с. д-р Траян Траянов, който ни предостави значката, за да я фотографираме и представим на читателите на „Морски вестник”.
MB