избор на брой
"Морски колекции"
начало
ПОДВОДНИЧАРСКИ АСПЕКТ В БЪЛГАРСКАТА
МОРСКА ХЕРАЛДИКА

Излезе от печат “Нагръдни знаци и значки, носени от българските подводничари”
Автори на изданието са Тодор Петров, Атанас Панайотов и Пламен Жечев. Идеята за написване на книжката тръгва от едноименната публикация в „Морски вестник” – бр. 12 (348) от 24 юни 2009 г. (стр. 7) с автори Атанас Панайотов, Пламен Жечев и Павел Димитров. Статията, която можете да прочетете в рубриката „Морска хералдика” на раздела „Морски колекции”) привлича вниманието на Тодор Петров – известен специалист в областта на хералдиката, който оказва се, също е събирал информация по тази тема. Факт е, че в 130-годишната история на военния ни флот тази проблематика не е била обект на отделно изследване. За това безспорна заслуга на Тодор Петров, Атанас Панайотов и Пламен Жечев е, че са събрали издирената от тях до сега информация и я предлагат на читателите без претенции за изчерпателност, но с надеждата, че темата ще има своето продължение в разработки и на други изследователи. Защото, макар и не много на брой, различните знаци, значки и даже медали, свързани с развитието на българското подводно корабоплаване, са свидетелства за неговата почти столетна история. Предстои книгата да бъде издадена на руски, английски и немски език.
МВ
Петров, Т. - Панайотов, Ат. - Жечев, Пл. Нагръдни знаци и значки, носени от българските подводничари, С., изд. БМ ТРЕЙД, 2009