избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗА КАКВИ ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ Е ВРЪЧВАН ТОЗИ ФИРМЕН ЗНАК НА ПАРАХОДСТВО БМФ?
В системата за морално стимулиране на Параходство БМФ до края на 1989 г. съществува и награден знак “За особени заслуги”. Той е изработен (по всяка вероятност в Монетния двор – София) от жълт метал и представлява кръг с диаметър от 30 мм и носач – правоъгълник с основа 20 мм и височина 12 мм. Надписът “За особени заслуги” е върху носача – жълти букви на син фон, като правоъгълникът е оформен с жълт кант по края на страните му.
Самата лицева част е оформена като в центъра е поставено логото на компанията, обиколено от два концентрични кръга, а между тях – орнамент, който напомня както поредица от морски вълни, така и стилизиран работен инструмент на плавателен съд - кофъчна дълбачка. На обратната страна има надпис “Български морски флот”, а начинът за закрепване е запоена игла на носача.
Засега остава загадка за какви “особени заслуги” е връчван този знак, след като в системата за морално стимулиране на Параходство има най-различни отличителни знаци – за ветеран, за наставник, за рационализатор и т.н. Разговорите с ветерани не дадоха особен резултат. Повечето от тях смятаха, че този знак е даван на капитани и главни механици на кораби, чиито екипажи са постигнали високи икономически и финансови резултати в конкретен рейс. Те категорично отрекоха, че такъв знак може да е връчван на представители от старшия команден състав на корабите, който е участвал в доставка на опасни и рискови товари като оръжия и боеприпаси за страни от Третия свят по време на Студената война. Такива рейсове са извършвани, такива товари са пренасяни и за това капитани, механици и други офицери и членове на екипажи са били поощрявани, н с какво? Само с парични премии? Едва ли. Въпросът за конкретното предназначение на представения знак “За особени заслуги” на Параходство БМФ остава открит и очакваме мненията на читателите.
МВ