избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЕТЕ ЛИ НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА ТОЗИ НАГРЪДЕН ЗНАК?
В сайта на „Морски вестник” има вече отделна рубрика „Морска хералдика”, където можете да прочетете интересни (надяваме се) материали в тази област. Сега предлагаме на читателите изображението на един нагръден (вероятно и награден) знак от новата история на българските ВМС. Изображението му бе издирено в албума „Военноморски флот на Н. Р. България” (С., 1968, съставители: Иван Казаков, Владимир Павлов, Иван Гунчев, Ради Боев). В него, на страница 58, под изображението има изписан текст: „Бойна значка за участие в миночистенето”. Този знак бе предпочетен и от капитан І ранг доц. д-р Георги Антонов (1928 – 2008 г.) за илюстрация на втората корица на неговата монография „Българският Военноморски флот през Отечествената война” (Варна, 1985). Приживе обаче известният ни флотски историк не можа да ми даде обяснение какво го е накарало да се спре точно върху този знак, както и къде мога да открия нещо повече за неговия статут и за неговите създатели.
Известни са още две значки с подобен характер, които също ще представим на нашите читатели, но тази определено е най-добре изработена и е с най-добърестетически вид. Докато останалите определено са плод на самодейно творчество, тук отделните елементи имат завършен вид и са добре композирани, което подсказва намесата на добър професионалист - хералдик, който може да се окаже и стар познайник на българските изследователи - фалеристи. Възможно е и знакът да е заимстван (изцяло или частично) от аналогично отличие в Съветския военен флот от времето на Втората световна война. Това налага преглед и на съветските военноморски отличия от този период.
В разговорите ми с флотски миньори - ветерани, обаче, аз не получих задоволителен отговор какво точно символизират отделните елементи (с изключение на изобразените котва и котвена верига) на знака. При внимателно взиране върху елемента, наклонен надясно, може да се видят две рогчета върху стилизирано изображение на мина, минреп (минно въже) и котва на мината. Повечето от мините, унищожени пред черноморското ни крайбрежие по време и в края на Втората световна война са точно от този тип (котвени, галваноударни). Елементът, наклонен наляво, по всяка вероятност изобразява гилза, тъй като част от протралените мини са унищожавани чрез прострелване с картечниците на миночистачите. Това, разбира се, е само предположение.
Екземпляр от отличието се съхранява във Военноморския музей, откъдето получихме и неговото по-качествено изображение, за което изказваме нашата благодарност. Очакваме вашите мнения и информации. Възможно е и у някои от наследниците на участници в миночистенето да се намерят (и те да ни изпратят копия от) документи за награждаването на техния роднина, което също може да подпомогне за изясняването на статута на това малко известно флотско отличие. Любопитно е да узнаем от колекционерите дали някъде не са им предлагали да закупят този знак и на каква цена.
АТАНАС ПАНАЙОТОВ