избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЕДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ДВЕ ОТЛИЧИЯ НА ПРИСТАНИЩЕ
ВАРНА

Двете отличия на Пристанище Варна, с които ще ви запознаем, имат едно общо изображение. И то е стилизиран пристанищен кран, вдигнал балиран товар над палубата на кораб, със свързващ между трите елемента надпис: „Порт Варна”. Значката е изработена по-късно, като е използван наборът от същите инструменти на Монетния двор. Демонстрираната в случая приемственост не е изключение за отличията през социалистическия период на България и не винаги е била продиктувана от съображения за икономии.
С по-висок ранг, разбира се, е знакът „Ударник”, на обратната страна на който има изобразен лавров венец. Във вътрешността на венеца е поставен надпис „25 години доблестен труд”. Знакът е кръг с диаметър 35 мм, изработен от жълт метал, като основната част е с дебелина от 2 мм. Върху кръга от жълт метал е поставена червена петолъчка, в която е вграден втори кръг с диаметър 18 мм. Именно малкият кръг е общото със значката изображение. Трябва обаче да се посочи, че изображението върху значката е по-релефно и по-отчетливо, вероятно и вследствие на това, че при изработването му е използвана по-нова технология. За оконтрастяване на червения символ са използвани пет снопа релефни лъчи, изпъкнали над равнината на кръга, но не толкова, колкото лъчовете на петолъчката. Така на практика се получава още една петолъчка, чието изображение е по-дискретно.
Носачът на знака е правоъгълник с основа 25 мм и височина 7 мм. Той също е изработен от жълт метал, но е изцяло с червено покритие, върху което се откроява надписът с жълти букви „УДАРНИК”, поставен в жълта рамка. Начинът на закрепвана на знака е чрез запоена безопасна игла на обратната страна на носача.
Значката е изработена от лека бяла сплав, като основата на изображението е леко оксидирано за осигуряването на по-голям контраст с релефа на двата символа – портовият кран и корабът. Кръгът е с диаметър 18 мм, но дебелината му е 1,5 мм. Начинът на закрепване на значката е чрез запоена безопасна игла.
По спомени на ветерани, знакът „УДАРНИК” се появява през 70-те години на ХХ век, а значката – десетина години по-късно. Със знака са удостоявани труженици от пристанището, до които не са достигали основните отличия от тогавашната наградна система от ордени и медали. Удостоените със званието и знака „УДАРНИК” са били поощрявани и финансово.
Отличията са изработени в Монетния двор, но точни данни за тиража им засега не са открити.
МОРСКИ ВЕСТНИК


Знакът „УДАРНИК” (Порт Варна), аверс
Знакът „УДАРНИК” (Порт Варна), реверс
Значката „Порт Варна”