избор на брой
"Морски колекции"
начало
НАГРЪДНИЯТ ЗНАК НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА
ВМС

Нагръдният знак на Представителния духов оркестър (ПДО) на ВМС е предназначен за носене с лятната униформа на флотските музиканти. Той е произведен през лятото на 2007 г. Идеята за знака принадлежи на тогавашния военен комендант на Варна майор Иван Савов. След съгласуване с диригента на ПДО капитан ІІІ ранг Мирослав Трифонов, идеята е дадена на художника Недко Дочев – бивш войник, служил под командването на майор Савов в Балчик. Производител на знака е фирмата LASER COM с управител Марин Дончев от гр. Стамболийски. Технологията за изработка на знака се съдържа в името на фирмата.
Нагръдният знак представлява метален кръг с диаметър 45 мм. Постигнатото ефектно релефно изображение се дължи на използването на три слоя, прикрепени един към друг чрез три нита. Знакът е само с лицева част. Основата е стоманен кръг, върху който е основният слой, поел околовръстния надпис „Представителен оркестър ВМС”. Върху него пък е залепен връхния слой, представляващ умело обединени стилизирани изображения на музекалния инструмент лира и адмиралтейска котва. Лирата е оформена в сив цвят, контурно очертана върху основния слой. Котвата има вместо вретено – струни на лира, и вместо щок – стилизирано изображение на ключ от струнен инструмент. Начинът на закрепване е върху капковиден черен кожен носач с цепнатина за „промушване” на съответното копче от левия джоб на лятната униформа.
Нагръдният знак на ПДО на ВМС е произведен в много малък тираж – 50 екземпляра, и е предназначен за ползване само от действащи флотски музиканти.


Нагръдният знак на ПДО на ВМС
Диригентът на ПДО на ВМС капитан ІІІ ранг Мирослав Трифонов.
Снимки Пресиян ПАНАЙОТОВ
Флотските музиканти по време на военния церемониал, проведен на 6 май т.г. в центъра на Варна.