избор на брой
"Морски колекции"
начало
НОВАТА ЗНАЧКА НА 18-И ДИВИЗИОН КОРАБИ СЪС
СПОМАГАТЕЛНО НАЗНАЧЕНИЕ

На 3 юни т.г. ви запознахме със ЗНАЧКАТА НА 18-И ДИВИЗИОН КОРАБИ СЪС СПОМАГАТЕЛНО НАЗНАЧЕНИЕ (2001 Г.)
На 4 юни пък ви информирахме за това как е преминало честването на 60-та годишнина на дивизиона във Военноморска база Варна. В тази информация ви обещахме, че ще ви запознаем и с новата значка на дивизиона, връчена на участниците в тържеството. Сега изпълняваме даденото обещание.
Новата значка се различава от старата по своята форма. Предишната версия (2001/2006 г.) бе елипсовидна. Сега е спазено 100 % съответствие с кръглата форма на логото на дивизиона, чийто автор е капитан ІІІ ранг Николай Стоилов. То е поставено във формата на щит, а над него е изписано „60 години”. Вътре в логото са поставени двете години – на създаването на военното формирование, и на честването на неговата 60-та годишнина.
Щитът е широк 24 милиметра и висок 30 милиметра. Изработен е от светлосив метал по познатата вече технология на лазерно рязане. Начинът на закрепване е чрез щифт. Значката е произведена от варненската фирма VM STUDIO с управител Христо Ганецовски. Тиражът е 350 екземпляра.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Репродукция МОРСКИ ВЕСТНИК