А СПОМНЯТЕ ЛИ СИ, ГОСПОЖО, ... (1929 Г.)

Отново наближава летният сезон и корифеи разни наченаха да умуват ще ли дойдат и таз година чуждоземните туристи. Зер бая народ от тях печели. Наскоро градът без кметя си остана, а нов кога ще има един сал Господ знай. Площада гаче ли с юфка застлан е, ала саксии с палми навсякъде се кипрят. А спомняте ли си, госпожо, днес на барда стиховете вехти:

ПИСМО ОТЪ ВАРНА*

Съ парахода акостирахъ
Подиръ дълъгъ воаяжъ,
Отпуската си прекарвамъ
Тукъ, на варненския плажъ.
Възхитенъ съмъ отъ природа
И отъ хубави жени,
Но, за жалость, отлетеха
Безвъзвратно младини.
...

Варна, Варна, плажъ чудесенъ,
Зарадъ гости благодать,
Ти красива си, чаровна,
Немашъ равна въ целий светъ.
Курортисти, курортистки
Тукъ въздишатъ охъ и ахъ.
Скитатъ те насамъ-нататъкъ,
Често влизатъ и въвъ грехъ.
А пъкъ сутрина на плажа
Вси на слънце се пекатъ,
Дните топли, дните скучни
Въвъ забрава си текатъ:
Флиртъ, усмивки, погледъ сведенъ,
Знаци съ пръсти разенъ сортъ.
Тъй живеятъ курортисти
Тукъ, въвъ Варна на курортъ.
Подновена, подредена
Съсъ модеренъ плажъ, китонъ,
Ти напомняшъ, мила Варна,
На същински Вавилонъ.
Вси народности, езици
Тукъ са смесени, о, да,
Где да идешъ, где да зърнешъ,
Ще да чуешъ ти всегда:
Че май фаче, домнишора,
Жьо ву ремерси. тре бйенъ,
Хойте абендъ инъ денъ гартенъ,
Ще ли дойдешъ ти съсъ менъ?
Якъ се мате слечно хеска,
Роза, Роза, венъ аки,
Фатме, сенимъ чокъ северимъ,
Ахъ, ти камисъ, киряки.
Въ ресторанта пъкъ ще чуешъ:
Абешчай, Наташа, неть
Ми севодня вечерь съ вами
Будемъ въсаду тетъ а тетъ.
Тукъ кой идва съсъ жена си,
За глупакъ го сметатъ старъ,
Все едно е, за Русия
Да помъкнешъ самоварь.
...

Съ парахода акостирахъ
Подиръ дълъгъ воаяжъ,
Отпуската си прекарвамъ
Тукъ, на варненския плажъ.
Възхитенъ съмъ отъ природа
И отъ хубави жени,
Но, за жалость, отлетеха
Безвъзвратно младини.

Варна, Августь 1929 г.

* Миленков, Ст. Карнавал без маски между кабарето и Парнас. Юбилеен сборник, печатница С. М. Стайков, София, 1934, с. 103-104. Изказвам специални благодарности на инж. Емил Димов за предоставения текст.

Теодор РОКОВ

начало
избор на брой
"Морски колекции"
Рекламна брошура за Варна на сръбски език - документален и фотоархив на РИМ -Варна