начало
избор на брой
"Морски колекции"
ФОТОИЗЛОЖБАТА “110 ГОДИНИ ВОЕННОМОРСКИ
КЛУБ – ВАРНА”

Тази фотоизложба бе открита на 29 януари 2010 година, по време на тържеството, посветено на годишнината от създаването на Военноморския клуб. При откриването й директорът на Военноморския музей д-р Мариана Кръстева посочи, че едновременно с ретроспективния поглед към миналото на Военноморския клуб изложбата дава представа и за развитието на центъра на морската ни столица, тъй като емблематичната му сграда е отдавна възприета и като един от символите на Варна.
При подготовката на изложбата са издирени фотоси от фондовете на Държавния архив – Варна, Регионалната библиотека „Пенчо П. Славейков” – Варна, както и фотографии, съхранявани във Военноморския клуб. Подборът е направен от един от познавачите на темата - архивистът Борислав Дряновски – бивш директор на Държавния архив – Варна. Изложбата е ценен източник на информация за изследователите на архитектурното развитие на Варна. Тя обаче подсказва и необходимостта от един следващ ход – за необходимостта от събирателска работа по друга важна част от биографията на Военноморския клуб – работата с военнослужещите и с членовете на техните семейства. Трябва да се съберат навреме, за да не изчезнат в небитието, фотосите, които документират и дейността на клуба в сферата на любителското художествено творчество, а така също и в най-ново време – в направлението за евроатлантическата интеграция на България. С други думи – темата просто плаче за своето продължение.
МВ