начало
избор на брой
"Морски колекции"
ОЩЕ ЗА ТНТФМ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ НИ ФЛОТ
ПРЕДИ 1989 Г.

В рубриката „Морска фалеристика и хералдика” на раздела „Морски колекции” вече ви запознахме със „Знакът на Военноморския флот, наречен „ТНТФМ” от 1988 г.”
Тогава обяснихме, че ТНТФМ всъщност означава „Техническо и Научно Творчество на Флотската Младеж”. Става въпрос за организацията на тогавашното общонационално движение за ТНТМ (Техническо и Научно Творчество на Младежта) в състава на Военноморския флот (ВМФ, от 19 август 1991 г. е преименуван на Военноморски сили - ВМС).
Сега ви предлагаме снимки от една изложба на ТНТФМ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна през 1981 г. – седем години преди да се появи знакът „ТНТФМ”, за който вече ви разказахме.
Правим тази разходка в недалечното минало, за да ви покажем епохата, технологичното равнище, символиката, както и някои от актуалните тогава лица, свързани с движението за ТНФМ. Благодарим на нашия приятел капитан І ранг от резерва Христо Бориславов Димитров (Чони), който ни предостави тези свои авторски фотографии.
Входът на изложбата. Надписът е: „Движението за ТНТФМ – школа за комунистическо възпитание на флотската младеж”.




От гледна точка на фалеристиката и хералдиката тази снимка е най-важна. Това лого на ТНТФМ е доста по-различно от знака, появил се през 1988 г.
Този плакат удостоверява, че изложбата на ТНТФМ в Морското училище е част от проявите, организирани във Варна през 1981 г. по линия на ТНТМ.
Кът от изложбата – символика, снимки и експонати.
Експонат от изложбата, показващ стремежът да бъдат усвоени възможностите на цифровата технология в различните апаратури.
Още един кът от изложбата. Многото кабели подсказват, че експонатите са действащи.
Устройство за автоматично подаване на сигналите по кораба – експонат, който подсказва за стремежа на участниците да търсят практическо приложение на своите разработки.
Още един експонат с практическо приложение.
И старшите морски офицери (капитан І ранг Христо Димитров – Ринката) проявяват голям интерес към разработките на курсантите.
Електроника и пак електроника...
Най-вляво – старши лейтенант Георги Панайотов, инструктор в политотдела на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”, пряко отговарящ за организацията на изложбата.
Част от посетителите на изложбата. В средата е старши лейтенант Румен Найденов, който като капитан І ранг стана началник на канцеларията на командващия ВМС.