избор на брой
начало
ЩУРМАНСКА ПРАКТИКА ПРЕДИ 40 ГОДИНИ

1. Увод
Фундаменталните дисциплини, които бъдещият навигатор трябва да знае, са навигацията, мореходната астрономия и теорията на кораба. И трите дисциплини работят с изключително широк математически апарат. Имах щастието да бъда обучаван по тези дисциплини в Техникума по корабостроене и корабоплаване - Варна, а по-късно и във Морското училище от изключително компетентни и съвестни преподаватели.

Пълният текст (в PDF-формат)