избор на брой
начало
ИЗ ИСТОРИЯТА НА АСТРОНАВИГАЦИЯТА (НЕОБХОДИМО УТОЧНЕНИЕ)

1. Увод
През първата половина на ХІХ век, капитан Томас Х. Съмнър изработи методика за построяване на линия на мястото по измерена височина на едно светило. Той формулира този метод по принуда на обстоятелствата през декември 1837 г., при подхождане на канала St. George's между Ирландия и Уелс. Към този момент, капитан Съмнър имаше само едно счислимо място и силните ветрове от юг-югоизток, които притискаха неговия кораб към подветрения ирландски бряг. Гъстата облачност не му даваше възможност с дни за вземане на височина.

Пълният текст (в PDF-формат)