избор на брой
начало


МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД ГАЛАТА – ЧАСТ 3

4. Същинското тръбополагане с баржата МАК (продължение от Част 2)
И така, началната секция на тръбата е изтеглена успешно на брега. Започва същинското полагане на тръбата на разстояние около 23 000 метра мористо, което е около 12.4 морски мили по пеленг 107
° от Паша дере. Към началото на същинското полагане на тръбата с изясниха две неща както следа:
- Екипажът на кораба-буксир за котвени операции „Михаил Добров” нямаше никакъв опит за работа с офшорни котви. При положение, че на ден трябваше да премества осемте котви по няколко пъти, това му отнемаше недопустимо дълго време и рискуваше да забави значително проекта. Плюс това, корабът беше един от първите проекти от този тип и беше доста остарял и физически и морално. PETRECO решиха да го задържат на работа като снабдителен кораб и за превоз на смените екипажа на баржата МАК. На негово място чартирахме един доста по-съвременен кораб-буксир за котвени операции – (AHV – Anchor Handling Vessel). Това беше италианският AHV Marsamemi. Корабът беше значително по-добре оборудван и най-вече екипажът имаше добър опит в полагане и преместване на офшорни котви. …

Пълният текст на статията на к.д.п. Орлин Станчев в PDF-формат