избор на брой
начало


МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД „ГАЛАТА” – ЧАСТ 5

7. Свързване на тръбопровода с газодибивната платформа „Галата” (Продължение от Част 4)
Все пак, полагането на тръбата вървеше и в един мартенски ден баржата се оказа в близост до вече издигната газодобивна платформа „Галата”. Полагането на тръбата не отиваше точно към центъра на платформата, а малко на север от нея. С тази баржа, която има определена дължина и ширина и 7 котви (едната е „жива” котва - буксир) разставени кръгово, явно е, че МАК не може да се вмъкне под платформата, за да положи тръбата непосредствено до колектора, който е в центъра на платформата – виж чертежа по долу.
Тръбопроводът завърши малко на север от платформата, с умишлено отклонение от крайната си позиция, за да може баржата МАК да премине чисто от платформа „Галата” – виж виолетовата част на тръбопровода.

Пълният текст на статията на к.д.п. Орлин Станчев в PDF-формат