избор на брой
начало
МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД „ГАЛАТА” – ЧАСТ 1

1. Увод
За зло или добро, съдбата ми предопредели повече от 20 години да живея и работя в чужбина. В един от кратките ми престои в България бях ангажиран във фирмата „Бон Марин”, Варна. През 2003/2004 г. тя бе агент по логистиката на шотландската фирма PETRECO, която сега се нарича MELROSE RESOURCES. Една от задачите ми беше да организирам натоварването в Гърция, превоза и разтоварването във Варна на 60 000 метра стоманени тръби за полагане на наземния газопровод от Паша дере до Провадия, а след това и на 25 000 метра стоманени тръби с 50mm до 75mm външно циментово покритие за подводния газопровод от Паша дере на 12 мили изток- югоизток, където щеше да се издигне газодобивната платформа „Галата”...

Пълният текст от статията на к.д.п. Орлин Станчев в PDF-формат