избор на брой
начало


К.д.п. Орлин Станчев, снимката е направена през 2010 г.
Под чужд флаг:
ОРГАНИЗАЦИЯТА – ЧАСТ 3
Продължение от част 2 (27 юли 2012 г. Под чужд флаг:
Организацията – част 2)

Увод
Времето е някъде към средата на 80-те години на миналия век. Два кораба отплават от едно пристанище. На мостика на единия кораб има капитан, който води общото ръководство, старши помощник капитан с три галуна на ръкава, който дава ходовете с машинния телеграф, още един човек с три галуна на ръкава, който очевидно не е зает с нищо, четвърти помощник-капитан, който прави записи в маневрената тетрадка и един кърмчия на руля. Пилотът е слязъл, корабът е в чисти води. Капитанът дава пълен ход напред, командва „свободна машина” и дава с трикратно завъртане на машинния телеграф потвърждение до машинното отделение за последната си команда. На мостика са общо 5 души.
На мостика на другия кораб има само капитан и един кърмчия, който ще напусне мостика много скоро. Капитанът осъществява общото ръководство, дава собственоръчно ходовете чрез ръчката за дистанционно управление на винта с регулируема стъпка и прави записи в маневрената тетрадка. Корабът е излязъл в чисти води, пилотът слиза, кърмчията е освободен и отива да спусне пилотския флаг. Капитанът дава „пълен напред”, записва в маневрената тетрадка „FAOP” и повтаря командата по телефона до машинното отделение. Няма „свободна машина”, няма трикратно развъртане на машинния телеграф.
Единият въпрос със силно понижена трудност е кой от двата кораба е на БМФ и кой е чуждият кораб. Вторият въпрос е кой е човекът с трите галуна, който няма работа на мостика. Третият въпрос е що за израз е „FAOP”.
Правилните отговори са както следва: ...

Пълният текст на статията на к.д.п. Орлин Станчев в PDF-формат