избор на брой
начало


КАК СЕ ДОБИВА ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ НА МОРЕ

1. Увод
Поводът за написване на това изследване е наличието на възможности за документни измами при опитите за доказване на плавателен стаж с цел на придобиване на по-висока морска правоспособност. На практика, не само възможностите съществуват, но някои хора вече са се възползвали от тях. За съжаление, това е трудно доказуемо и целта на автора е да разкрие пътищата на тези измами и как те могат да се предотвратят.

И така, може ли да се направи плавателен стаж, без кандидатът да е виждал кораба със собствените си очи, да не говорим, че може въобще да не е стъпвал на борда му? Отговорът е да, може.

Пълният текст на статията на к.д.п. Орлин Станчев в PDF-формат