НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ПРОМЕНЯТ ОУП НА БУРГАС ЗАРАДИ НАТУРА 2000
Драстично намаляват урбанизираните територии, озеленяването ще остане в западна посока
Драстично ще бъдат намалени урбанизираните територии в новия Общ устройствен план (ОУП) на Бургас. Това се наложи след доклада на екипа, разработващ екологичната оценка на проекта и оценката за съвместимост.  На територията на града, в обхвата на ОУП изцяло или частично се намират 5 значими защитени зони – „Атанасовско езеро”, „Бургаско езеро”, „Мандра – Пода”, „Ченгене скеле”, „Бакарлъка”. На места редуцирането на урбанизираните територии е с близо 50 %. Където е възможно, екипът от специалисти запазва непокътнати и земеделските територии.
В резултат на наложилите се промени, се въвеждат нови зони със специфичен режим на озеленяване. Те ще бъдат облагородени с растения, типични за нашия регион. Това ще позволи да не се нарушат местообитанията на биологичните видове, характерни за защитените зони и да се запази тяхното многообразие.
Докладите за екологична оценка и за съвместимост са твърдо против изграждането на мост над езерото Вая. Според тях, това ще компрометира значението на езерото в опазването на застрашени видове, сред които са няколко вида пеликани. От друга страна, изграждането на този мост е от изключително значение в транспортната схема на Бургас и ще облекчи трафика в същинския град. Именно заради това, ръководството на общината, в стремежа си да запази мястото на моста в новия ОУП на Бургас, е готово да поиска разрешение от най-високо ниво, дори ако се наложи от европейските институции. Паралелно ще се търсят средства (най-вероятно по европейски програми) за изчистване дъното на езерото от наслояваните с години петролни отпадъци. За самото строителство на моста над езерото „Вая” ще бъдат изготвени специфични правила и условия, при които то да бъде изпълнено.
Според изискванията на екипа от БАН, разработващ екологичната оценка, заради защитените по НАТУРА 2000 зони отпада голяма част от предвидените първоначално територии за озеленяване и бъдещи паркове. Тези площи да бъдат оставени в сегашното си състояние, настояват академиците. Екипът, разработващ плана, компенсира това с увеличаване на зелените площи на запад, успоредно на главния път за София. След направените промени, териториите с възможна урбанизация се намалиха с около 3 600 дка и в момента общата им площ е около 86 400 дка. Съотношението между озеленяване и територии с възможно застрояване е 49,67 % към 50,33 % (42891,51 дка към 43466,69 дка). Бургас ще има и една от най-хубавите и модерни зоологически градини. Тя ще се разположи на голям терен северозападно от кв. Меден Рудник в посока към Горно Езерово.
В преработения предварителен проект за ОУП са направени и нормативни изчисления за демографския растеж на града – Бургас може да нарасне с 110 000 – 115 000 жители, а туристическият капацитет нараства на 60 000 – 65 000 туристи. Зоните за спорт и атракции, гробищните паркове и зоните за обществено обслужване са оразмерени също да поемат нуждите на развиващия се град, като дори разполагат с известен резерв. В бъдеще Бургас ще стане много по-зелен от другите големи градове на страната. Дава се широка възможност за развитие както на бизнеса, така и на по-добрите комуникационни връзки, в хармония с екологичното равновесие на региона.
Комуникационна група ИМИДЖ ЕДВЪРТАЙЗИНГ