НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ТЕРМИНАЛ 2А НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ПОЛУЧИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Министър Александър Цветков изпълни поетия ангажимент и от 19 февруари т.г. новопостроеният терминал за насипни материали на пристанище Бургас вече има разрешително от ДНСК за пускане в експлоатация и нормална работа. Предишното ръководство на порта бе допуснало новоизграденият терминал 2А да функционира над три години без да има необходимия документ. Считано от месец април  2006 г., са започнали 72 часови проби, които са продължили до сега.
На проведена среща с браншовите организации от морския сектор на 11 декември 2009 г. във Варна, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията се ангажира, че нормативният документ ще бъде издаден до месец март 2010 г. На разговорите тогава присъства както ръководството на МТИТС, ИА „Морска администрация”, ДП „Пристанищна инфраструктура”, така и областният управител на Варна Данчо Симеонов, кметът на града Кирил Йорданов, народният представител Павел Димитров, представители на синдикатите и  Българската морска камара, Българска асоциация на корабопритежателите, Българската асоциация на корабните брокери и агенти, Бургаската морска асоциация и др.
На продължилата над два часа среща бяха обсъдени възможностите за развитие на отрасъла. След поетите ангажименти от Александър Цветков, освен полученото разрешение за ползване на терминал 2А, вече са създадени и работят както Консултативният съвет по въпросите на водния транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, така и работни групи, които подготвят предложения за промяна и допълнение в действащата нормативна база.
Генералният план за развитие на пристанище Бургас, изготвен през 1996 г., предвижда изграждането на нов терминал за насипни товари. През 1997 г. правителството на България е поискало подкрепа от правителството на Япония за изпълнение на проекта. В резултат, на 6 март 1998 г. са разменени ноти между двете държави и е подписано Споразумение за заем (29 юни 1998 г.). Общата стойност на заема за изграждането на инфраструктура, оборудване на терминала и консултантските услуги възлиза на 268 141 624 лв. Погасителният план предвижда изплащане на частта от заема за инфраструктурата и оборудването да приключи до 2028 г., а за консултантските услуги до 2038 г., като размерът на погасителните вноски намалява всяка година.
MB