НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 МОРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОТЧИТА
ЗА 2009 Г.

Извършени са над 3000 проверки по опазване на околната среда и 12 операции по търсене и спасяване
427 проверки на чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете и кейовите места и 75 проверки по замърсяване на морската среда са извършени през 2009 г. от ИА „Морска администрация” в Черно море. Изпълнителната агенция е направила и 2 564 проверки за замърсяване на водите на р. Дунав.
По линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтено замърсяване (системата CleanSeaNet на Европейската агенция за морска
безопасност) са получени и своевременно обработени 46 съобщения. От тях са засечени 76 вероятни нефтени петна в отговорния район на Р. България. Проведени са детайлни анализи за проверка на всяко едно от тях, включително идентифициране на възможния източник на замърсяване, както и определяне на реалната опасност от причиняване на щети. В случаите на засечен кораб, заподозрян като възможен замърсител, са извършени проверки на място или са изпращани уведомления до контролните органи в съответното пристанище.
Регистрирани са и 78 проверки по сигнали за замърсяване повърхността на река Дунав. Всички инспекции и проби са констатирали незначителни нива на замърсяване.     
В областта „Търсене и спасяване” през 2009 г. ИА „Морска администрация” е получила и са обработени общо 113 сигнала за бедствие, от които действителни са били 58. Проведени са 12 операции, при които са спасени 48 души. Тенденцията е за запазване броя на получените сигнали (през 2006 г. - 113, 2007 г. - 108, 2008 г. - 126) и минимално увеличаване на фактическите спасителни операции (за 2006 г. - 5, 2007 г.- 6, 2008 г. - 11). Основният брой сигнали за бедствие са регистрирани в периода на летния сезон (май - август).
МВ