НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 МОРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОТЧИТА ЗА 2009
Г. (II ЧАСТ)

Служителите на изпълнителната агенция са извършили прегледи на 3 552 морски плавателни съдове и на 1 632 речни. В отчета се посочва, че няма извършен цялостен преглед, при който да не са регистрирани забележки. За повишаване безопасността на корабоплаването е изготвена нова наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
При нормативно изискване за 25 % проверени чужди кораби от всички индивидуални кораби, посетили българските морски пристанища, служителите на ИА „Морска администрация” са инспектирали 37,6 %.
Точният им брой е 546, като 409 от проверките са приключили със забележки. Задържаните кораби са 25.  
Общият брой на издадените през 2009 г. документи за български морски лица (свидетелства за правоспособност, свидетелства за допълнителна и специална подготовка, ендорсмънти, моряшки паспорти, удостоверения за плавателен стаж, екипажни списъци и др.) е 39 952. Свидетелствата за правоспособност отговарят на изискванията на Международната морска организация и имат съвременна защита срещу фалшифициране, се посочва още в доклада.
В изпълнение на правомощията на агенцията през отчетния период са извършени планови, текущи и целеви проверки на експлоатационната годност на терминалите в пристанищата за обществен транспорт с национално и регионално значение, както и на рибарските, яхтените и пристанищата със специално предназначение. Направени са общо 256 прегледа, като регистрираните нарушения са били своевременно отстранени.
През 2009 г. ИА „Морска администрация” подпомогна и дейността по разработването и допълнението на нормативната база. Агенцията участва при подготовката на Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (подписан на 17 юни 2009 г. в Лисабон). Също така бе подготвена наредба, с която се регламентира плаването на яхти, лодки и джетове, използвани за спорт, туризъм и развлечения. По инициатива на агенцията бе създадена  и междуведомствена работна група, която да изготви Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р.  България и мотиви към него.
МВ