НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БИОГРАФИЯТА НА КАПИТАН І РАНГ
АЛЕКСАНДЪР АЛ. ЛЕВКОВ

Прочетох с голям интерес спомена на к.д.п. Николай Йовчев за неговия преподавател в Морското училище капитан І ранг Александър Александрович Левков. Той е повод да предложа нови сведения за биографията му, която публикувах във втория том на книгата си „Омаяни от кораби мъже. Дейци на българското корабостроене и кораборемонт до 30-те години на ХХ в.”, издадена през 2006 г. от ИК „Морски свят” (с. 122-128). За тези сведения дължа благодарност на известния ветеран на българското корабостроене инж. Тодор Великов Тодоров – дългогодишен главен конструктор на Корабостроителния и кораборемонтен завод „Иван Димитров” - Русе (днес „Русенска корабостроителница” АД). Когато прочете книгата ми, той беше любезен да ми изпрати през октомври 2008 г. кратки спомени за своя учител, които потвърди и с извършено от него архивно проучване.
Досега за периода средата на 30-те години – края на 40-те години на ХХ в. от биографията на инж. Ал. Левков  липсваха всякакви сведения. Инж. Т. В. Тодоров съобщава, че през 1942-1947 г. учи в Техникума по механотехника в Русе и тогава инж. Ал. Левков известно време е бил преподавател по машинни елементи и якост на материалите. Най-ранното архивно сведение за него, издирено от инж. Т. В. Тодоров, е от 10 май 1941 г., но името му се среща в протоколните тетрадки на Техникума до 1 септември 1945 г. Вероятно в края на същата година или началото на следващата той се премества във Варна. Инж. Т. В. Тодоров си спомня, че през май 1946 г. отива със съученици на екскурзия до Варна и тогава се срещат с него. По това време той вече е бил преподавател в Морското училище.
През 2006 г. не разполагах с никакви документи за живота и дейността на инж. Ал. Левков след 1954 г. Тогава по податка от книгата „Морски специални школи” (изд. 1985 г.) приех, че той се преселва със семейството си от България в Съветския съюз през 1960 г., след което дирите му изчезваха. След излизането на втория том на книгата ми „Омаяни от кораби мъже” негови възпитаници от Морското училище ми съобщиха противоречиви спомени за изселването, включително според някои от тях, той се изселил в Израел (?). Според друг съвременник, следите му се губеха в гр. Николаев, Украйна. Благодарение на отзивчивостта на инж. Иван Лазаров – изпълнителен директор на БРАСС, откликна ректорът на Националния университет по корабостроене „Адмирал Макаров” в Николаев проф. Г. Ф. Романовски. Той прояви невероятна отзивчивост и през 2007 г. организира широкомащабно проучване в Николаев, което обхвана: следвоенните издания на телефонните указатели, базата данни на областното военно комендантство, градското адресно бюро, градския архив, архива на местния морски колеж, селищния съвет на Терновка (микрорайон на Николаев, където близо една трета от жителите са българи по произход). Макар че не бяха открити никакви следи от инж. Ал. Левков, резултатът е полезен, защото насочваше усилията за издирването в други направления. После ми стана известно, че публикуваната от мен биография на инж. Ал. Левков е стигнала до дъщеря му, живееща в Русия. Междувременно тя пристигна в София и предостави сведения за баща си на известен софийски историк, на когото още през 2006 г. подарих книгата си „Омаяни от кораби мъже”, и се надявам той да ги публикува в обозримо бъдеще.
Преди около година в интернет се появи юбилейния информационен алманах на руската емиграция в България 1877-2007 г. „Русские в Болгарии”, който съдържа кратки сведения за синовете на инж. Ал. Левков: Александър (1916 – 1996 г.) – лекар-дерматолог, живял в България 1920-1955 г., и Василий  (1917 -  1991 г.) – лекар-хирург, живял в България 1920-1956 г. Изглежда, сем. Левкови се изселва от България през 1955-1956 г. Наистина неговият учебник „Теория и устройство на кораба” е издаден през 1957 г., но според библиографското каре той е даден за печат на 3 януари с.г., т. е. напълно е възможно инж. Ал. Левков да е завършил  ръкописа му през 1956 г., а редактирането и окончателната му подготовка за отпечатване да са завършени след отпътуването му за Съветския съюз.
Иска ми се да вярвам, че и други възпитаници на инж. Ал. Левков ще откликнат и ще разкажат спомени за своя преподавател, на когото заслужено е отредено място в Алеята на преподавателя във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна.
Иван АЛЕКСИЕВ
Капитан I ранг Александър Левков. Снимка: https://www.naval-acad.bg/Bg/mu-125g/alej/levkov.html
Барелефът на капитан I ранг Александър Левков в Алеята на преподавателя във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Снимка МВ