НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ЧИТАТЕЛЯТ ДОПЪЛВА ТЕМАТА ЗА ПАРАХОДА
„ПЪРВИ МАЙ”

Нашият редовен читател и автор г-жа Евгения Рангелова-Пеева ни изпрати две снимки от архива на баща й к.д.п. Славчо Рангелов, които e сканирала, след като е прочела в МВ информацията за годишнината от освещаването на парахода „Първи май”. Ето и нейното писмо:
„На гърба на първата снимка татко собственоръчно е написал с мастило: „3 МАЙ 1946 Г. , ВАРНА. ОСВЕЩАВАНЕТО НА S/S „ПЪРВИ МАЙ”. Татко е клекналият в средата, от лявата му страна е капитан Иван Антонов. От лявата страна на капитан Антонов пък е капитан Георги Й. Генов... Не виждам капитан Георги Дюлгеров, макар че би трябвало да го има.   (Командирован е на „Евдокия” - за Браила - на 05.04.1945 г., завръща се на 28.04.1945 г., отново е командирован на „Евдокия” на 09.06.1945 г., завърнал се е от „Евдокия” на 13.06.1945 г., командирован е отново на „Евдокия” на  26.06.1945 г. и едва на 20.01.1947 г. е командирован към Пристанищно управление - Варна, после вече отива да получи парахода „Родина” и т.н.)
Втората снимка, за съжаление,  не е датирана, но предполагам, че отново е на борда на п/х „Първи май” и че това е някъде в периода 1945-1947 г.  Татко е в работно облекло, седналият на първия ред. Правият на противоположния край е капитан Георги Генов, а подпрелият се на леерите - капитан Иван Антонов. Лицето зад баща ми малко напомня на капитан Дюлгеров, а русият с бяла риза и тъмна вратовръзка най-отзад - на капитан Добрин Чакъров, но не съм сигурна. 
Погледнах в записките си за служебните им досиета.
На 12.07.1945 г. баща ми е командирован на п/х „Евдокия” (т.е. „Първи май”), от 01.01.1946 г. e
Снимката, направена в деня на вдигането на българския флаг над парахода „Първи май”.
Снимката, направена на борда на парахода „Първи май” („Евдокия”), през 1945 – 1947 г.
повишен в степен командант IV степен. Капитан Г. Генов е командирован на „Евдокия” на 25.07.1945 г., на 01.09.1946 г. е повишен в степен помощник-капитан I степен, на 07.10.1946 г. е командирован към Варненското пристанищно управление, от 19.04.1947 до 16.05.1947 г. отново е командирован на „Първи май”. Капитан Ив. Антонов е командирован на „Евдокия” на 24.08.1945 г., на 19.10.1946 г. е командирован към Морската строителна секция, от 29.01 1947 г. е I помощник-капитан на „Първи май”. Капитан Д. Чакъров е командирован на „Първи май” на 07.07.1945 г., на 17.05.1946 г. е командирован към Морската строителна секция, на 19.10.1946 г. е откомандирован към Дирекцията; в степен помощник-капитан I степен e бил повишен на 01.04.1946 г., но на 01.11.1946 г. е уволнен.”
Евгения РАНГЕЛОВА

Бележка на редакцията: МВ благодари на г-жа Евгения Рангелова-Пеева, която за пореден път ни помага при изясняването на различни моменти от нашата морска история. Очакваме и други читателски мнения по темата, която само маркирахме като годишнина от събитие. Искаме да посочим и още един факт, свързан с връщането на „Евдокия” в България. В своята монография „Морето в международните отношения и външната политика на България 1944 - 1949 г.” (виж представянето на книгата в рубриката „Библиотека - книги, издадени от ИК „Морски свят”) д-р Мариана КРЪСТЕВА посочва как е станало това: след удовлетворяване на искането на действащата тогава у нас Съюзническа контролна комисия и по-специално на нейния Морски отдел, да бъдат предоставени от България на СССР известно количество материали, необходими за възстановяването на Севастопол. Става дума за различни количества цимент, стъкла за прозорци, хартия и картон (с. 138 - 139). Така „Първи май” (екс- „Евдокия”) не е получен даром от съветското командване, а е изтъргуван.
Нека припомним още един момент от българо-съветските отношения в този период: предоставените на България от Германия кораби като компенсация на загубените по време на войната наши параходи, са плячкосани от СССР като „трофеи”, а иначе плават със смесени българо-съветски екипажи, под съветски флаг (вж. с. 129 - 136 на книгата на д-р Мариана Кръстева). Може би по тази причина на първата снимка, изпратена ни от г-жа Рангелова, добре се вижда съветски морски офицер (точно пред човека с униформа от БДЖ).
МВ