НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Контраадмирал Манушев:
ВЪПРЕКИ КРИЗАТА 15-ЯТ „БРИЗ” ПРОДЪЛЖИ
ТРАДИЦИЯТА


Днес 23 юли 2011 г., военноморското учение с международно участие „Бриз/Сертекс 2011”, което се проведе в западната част на Черно море завърши с началния разбор на проведените действия на море и на брега. Представяме ви

ЕКСПОЗЕ
на командира на ВМС контраадмирал Пламен Манушев на пресконференцията за учението „Бриз/Сертекс 2011”
(23 юли 2011 г.)


Уважаеми госпожи и господа,
Завърши военноморското учение с международно участие „Бриз/Сертекс 2011”. То се проведе в западната част на Черно море. В него взеха участие кораби и самолети от Военноморските и Военновъздушните сили на Р. България, кораби от ВМС на Р. Румъния, Р. Турция и Втора постоянна военноморска група на НАТО в състав от 2 фрегати, от Р. Гърция и Р. Турция и самолет от базовата патрулна авиация на САЩ P-3C ORION,  които осъществиха практически съвместни действия.
Провеждането на петнадесетото издание на военноморското учение с международно участие “Бриз” е от особено значение за българските ВМС. Въпреки икономическата криза в страната, петнадесетият “Бриз” продължи традицията от предишните си издания с участие на 21 правителствени и неправителствени институции и ведомства в целия процес на  планиране, подготовка и провеждане на учението.
Фактическите действия се проведоха на 4 етапа:
I - предварителна подготовка (разкриване щаб на ръководството на учението (ЕХСОN), пребазиране на българските кораби и пристигане на чуждестранните кораби в Бургас) – 16, 17 юли;
II - предпоходна подготовка в базови условия – 18 – 20 юли;
III - учения и епизоди на море и на брега – 20-22 юли;
IV - заключителен етап (начален разбор и
Контраадмирал Пламен Манушев. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК
По време на учението „Бриз/Сертекс 2011” сертификационна комисия извърши оценка на второ ниво на оперативните способности на фрегатата „Верни”. Снимка Пресиян ПАНАЙОТОВ
разформироване на съединението) - 23 -24 юли. 
Искам да спра вашето внимание на някои моменти, залегнали в плана на учението и  отработени в хода на неговото изпълнение:
- Прилагане на пълния модел по процедурите на НАТО по планиране, подготовка, провеждане и анализиране на учението.
- Тясно обвързване на тактическите епизоди с условен сценарий за операция в отговор на криза.
- Формиране на многонационален щаб на оперативното военноморско съединение и отработване на процеса на НАТО за оперативно планиране.
- Цялостно участие във всички етапи на правителствени и неправителствени организации.
По време на учението „Бриз/Сертекс 2011” сертификационна комисия извърши оценка на второ ниво на оперативните способности на фрегата „Верни”. Оценката на фрегата „Верни” е оперативно готова , което ще позволи българските ВМС да декларират втора фрегата за участие в операции и мисии на Алианса.
Госпожи и господа, няма да се спирам подробно на етапите на учението и на действията, които се проведоха на брега и в морето. За тях вие имахте предварителна информация от получените ежедневни и актуални съобщения от пресцентъра на учението.
На основата на нашите наблюдения и обобщени впечатления мога да споделя с вас първите изводи от провеждането на учението “Бриз/Сертекс 2011”:
1.С удовлетворение отбелязвам, че всички епизоди бяха отработени пълноценно. В процеса на изпълнение на задачите на море пролича доброто предварително планиране и подготовка в базови условия. С настоящото учение нашите офицери показаха уверено познаване и прилагане стандартите и процедурите на НАТО по планиране, командване и управление на военноморски формирования на море.
2.Съставът на щаба на учението и щаба на оперативното съединение показа добра сглобеност. Задълбочиха се професионалните умения на българските военни моряци за действия в състава на многонационално оперативно съединение и групи.
3. Участието в учението на 27 кораба и катера, над 1 700 военнослужещи от 5 държави и 129 служители на 21 правителствени и неправителствени организации, даде възможност за установяване както на професионални, така и на лични контакти по време на многобройните работни срещи, брифинги, конференции, тренировки, протоколни и културни мероприятия и мисля, че това е един от своеобразните и ефикасни способи за утвърждаване на взаимното доверие и сътрудничеството в региона.

Завършвам своето изложение с искрената благодарност, отправена към командирите и екипажите на корабите от ВМС Гърция, Румъния, Турция, САЩ, към българските военни моряци, към участниците от Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, Българския Червен Кръст, Главна дирекция „Охранителна Полиция”, Главна дирекция “Гранична полиция”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Национална система 112 към МВР, Военно медицинска академия - Болнична база за активно лечение - Варна, Център за спешна медицинска помощ - Бургас, Изпълнителна агенция “Морска администрация” към Министерството на транспорта, „Пристанище Бургас” ЕАД, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Басейнова дирекция за управление на водите в черноморския район, “Поддържане чистотата на морските води” АД, „БУРГАС ТАГ СЪРВИС” ЕООД, “БУЛСАР”, Областна администрация Бургас, Община Бургас, които със старанието, професионализма и отговорността си допринесоха за успешното провеждане на „Бриз/ Сертекс 2011”.
Благодаря и на всички вас, представителите на медиите за проявения интерес!
Благодаря за вниманието!