НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ПРОФЕСОР ДИН ИВАН КАРАЙОТОВ НАВЪРШИ
70 ГОДИНИ


Днес завеждащият Археологическия музей в Бургас професор дин Иван Карайотов - приятел и автор на „Морски вестник”, навърши 70 години.
На многая лета, уважаеми професоре, да си ни живи и здрав и да ни радваш с нови открития и публикации!
Иван Димитров Карайотов е роден на 20 декември 1941 г. в с. Лозен, Хасковска област. Ето най-основните моменти от неговата биография:

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: женен, с три деца.
ОБРАЗОВАНИЕ:

1948 - 1954 г. - Основно образование в с. Лозен, Хасковска област, с. Крушевец и с. Равнец, Бургаска област.

1955 - 1960 г. - Реална гимназия „Васил Левски” - Бургас

1963 - 1965 г. - 5 семестъра в Духовна Академия „Климент Охридски” - София. Положени изпити по Старогръцки, Староеврейски езици и Библейска археология при проф. Боян Пиперов; Старохристиянско изкуство при проф. Васил Пандурски; История на църквите, История на Българската православна църква и др.

1966 - 1971 г. - Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ в СУ „Климент Охридски”. Положени изпити при професорите Георги Михайлов, Борис Геров, Руска Гандева, Кирил Влахов, Христо Данов, Александър Ничев, Д. П. Димитров и др. Втора специалност: Български език и литература. Положени спецкурсове за профил Археология.

1982 - 1985 г. - Свободна аспирантура по антична нумизматика.

април 1985 г. - Защитена дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на историческите науки” на тема: „Монетосеченето на Месамбрия през елинистическата епоха (250-72 г. пр. Хр.).”

1996 г. - Придобива научното звание „старши научен сътрудник ІІ степен”.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Френски и руски - говоримо и писмено
Латински, старогръцки, немски, италиански - чете.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

1971 г. - Археолог в Градски исторически музей - гр. Сандански. - Зам. ръководител на археологически разкопки на една от базиликите в гр. Сандански (Ръководител: ст.н.с. Александра Милчева). - Помощник ръководител на археологически разкопки в римския град Нове при Свищов (Ръководител: ст.н.с. Александра Милчева).

1972 - 1974 г. - Уредник, зав. отдел „Археология” при Окръжен исторически музей - Бургас.

1972 г.- Зам. ръководител на археологическите разкопки на надгробна могила в района на НХК край гр. Бургас. (ръководител ст.н.с. Иван Венедиков)

1972 г. - Зам. ръководител на археологически разкопки на укрепена вила в Айтос (Ръководител ст.н.с. Люба Огненова-Маринова)

1972 г. - Ръководител на археологически проучвания на о-в „Св. Анастасия”.

1973 г. - Ръководител на подводни археологически проучвания в акваториите на о-в „Св. Анастасия” и Китен.

1973 - 1974 г. - Ръководител на археологически разкопки на пътна станция край гр. Айтос.

1973 - 1978 г. - Зам. ръководител на археологически разкопки на тракийската крепост „Малкото кале” край Созопол. (Ръководител ст.н.с. Иван Венедиков)

1974 г. - Ръководител на археологически разкопки на надгробна могила в м. Тагарово край Малко Търново.

1974 г. - Спечелен конкурс за научен сътрудник III степен по Антична археология в Окръжен Исторически музей - Бургас.

1974 - 1982 г. - Научен сътрудник III степен

1975 - 1978 г. - Участие в екипа, проучващ крепостта „Малкото кале” край Созопол. Ръководител на разкопките на некрополите.

1975 - 1978 г. - Ръководител на археологически разкопки на пътната станция край гр. Айтос.

1979 - 1981 г. - Ръководител на спасителни разкопки в градището на Анхиало, гр. Поморие.

1981 г. - Участие в екипа, провеждащ разкопките на култовия комплекс „Мишкова нива” край гр. Малко Търново.

1982 г. - Избран за Научен сътрудник II степен след обсъждане на кандидатурата в Античната и Нумизматичната секции на АИМ при БАН.

1980 - 1984 г. - Лекции - курс по История на българската култура (50 часа) в ЦУРК - Бургас.

1982 - 1986 год. - Научен сътрудник II степен при ОД "Културно-историческо наследство" - гр.Бургас.

1982 - 1989 г. - Ръководител на подводни археологически разкопки на обекти по цялото Южно Черноморие и главно на потъналото пристанище в устието на река Ропотамо.

1983 - 1988 г. - Ръководител на археологическите разкопки на тракийско укрепление и тракийски некропол край с. Руен и на други места в Община Руен.

1985 г. - Защитена кандидатска дисертация на тема: „Монетосеченето на Месамбрия през елинистическата епоха”

1986 г. - Избран за Научен сътрудник I степен.

1990 - 1996 г. - Работа по Археологическата карта на Бургаски регион.

1992 и 1994 г. - Ръководител на разкопки на две надгробни могили между с. Брястовец и гр. Каблешково.

1996 г. - избран и утвърден от ВАК за Старши научен сътрудник ІІ степен.
Иван Карайотов пред Бургаското казино през 2011 г.
Иван Карайотов като ученик през 1950 г. пред Бургаското казино.
Карайотов (вляво) като студент през 1966 г. в софийския „Млечен бар” на площад „Славейков” заедно с приятеля си Димитър Генчев.
На борда на кораба „Пионер” при откриване на съдове от ранната бронзова епоха в южния залив на Китен през 1973 г. по време на експедицията „Понтос - 73”
На първия симпозиум „Тракия Понтика” в Созопол през 1979 г. (От ляво надясно: член кор. проф. Веселин Бешевлиев, проф. Йосиф Брашински от Ермитажа, проф. Михаил Лазаров и Иван Карайотов).
На юбилея на проф. Михаил Лазаров във Варненския археологически музей през 2004 г.
Пред иконата на „Свети Никола” при излизането на том втори от „Монетосеченето на Месамбрия”  през 2009 г. в редакцията на вестник „24 часа” - Бургас.
1996 - 2001 г. - Старши научен сътрудник ІІ степен и завеждащ Археологически музей, Бургас.

1999 - 2000 г. - Лекции по Етнология и Съвременна българска история в БСУ - Бургас.

2000 - 2004 г. - Лекции по Материална и духовна култура, Етнология, Религия и изкуство в Колежа по туризъм към Университет „Асен Златаров” - Бургас.

2001 г. - Защитена докторска дисертация на тема: „Бронзовото монетосечене на Месамбрия”

2003 г. Старши научен сътрудник І степен и продължава да бъде завеждащ Археологически музей - Бургас.

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗЯВИ:

1978 г. - Участие в секретариата на Научната конференция „Ейрене” при провеждането й в гр. Несебър.

1978 и 1982 г. - Участие в секретариата на симпозиума „Странджа-Сакар”.

1979 - 1982 г. - Главен секретар на Първия международен симпозиум „Тракия Понтика” - гр. Созопол.

1985 - 1994 г. - Участие в секретариата на Международния симпозиум „Тракия Понтика”.

1979 - 1995 год. - Участие в секретариата на Международния симпозиум „Булгариа Понтика” - гр.Несебър.

1977 - 1991 г. - Член на Редколегията на сп. „Нумизматика”, издание на Комитета за култура.

1990 - 1993 г. - Член на Редколегията на в-к „Бургас днес”, издание на Община Бургас.

2001 г. - Член на редколегията на списание „Море”.

1982 г. - Участие в разработката на експозиционния план и в осъществяването на изложбата „Българското Черноморие през вековете” - църква „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Созопол.

1982 - 1983 г. - Участие в разработката на експозиционния план и в осъществяването на експозиция „Култура” в гр. Малко Търново.

1983 - 1989 г. - Разработка на експозиционен план и осъществяване на нова постоянна експозиция в Археологически музей - гр. Бургас.

1985 г. - Разработка на експозиционен план за музейна сбирка в гр. Айтос.

1990 г. - Участие в разработката на експозиционен план за музейната сбирка „Древно Анхиало” - гр. Поморие.

1975 - 1996 г. - Методическо и научно ръководство на проучванията на млади специалисти, започнали кариерата си в Археологически музей - гр. Бургас. Между тях: доц. Тотко Стоянов, ст.н.с. Калин Порожанов, д-р Петър Балабанов, н.с. Цоня Дражева и др.

Снимките са от личния архив на проф. дин Иван КАРАЙОТОВ