НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 РУСКИ ЖУРНАЛИСТ ПОДВЕЖДА БИБИСИ ПО
ПОВОД ГИБЕЛТА НА КОРАБА „СТРУМА”

На 24 февруари т.г. авторитетната британска медиа ВВС (БиБиСи) помести в своята руска секция статията на журналиста Павел Аксьонов „Трагедия „Струмы”: гибель евреев, избежавших Холокоста” (https://www.bbc.co.uk/russian/society/2012). Това, на пръв поглед, е похвално като идея, защото точно на 24 февруари се навършиха 70 години от гибелта на българския кораб „Струма” със 769 души евреи-емигранти на борда и с български екипаж. Естествено, у нас такова събитие остава незабелязано, защото (официално) не обичаме да се бъркаме в работи, в които са замесени и велики сили (Русия и Великобритания), и съседи (Румъния и Турция). Пиша тези редове, защото имам моралното право за това - автор и съавтор съм на редица публикации, които изясняват истината около гибелта на „Струма”. Това ми дава правото и да реагирам по повод публикацията в БиБиСи, защото тя не отговаря на историческата истина.
С какво Павел Аксьонов подвежда БиБиСи?
Първо, с лъжата, че няма „преки доказателства за това, че именно (съветската) подводница Щ-213 е унищожила кораба с бежанците” („Согласно записям судового журнала подлодки, в этот день она действительно атаковала несколько судов. Прямых доказательств того, что именно Щ-213 уничтожила судно с беженцами, нет”). Едва ли Павел Аксьонов би написал това без някаква друга умисъл, защото този факт отдавна е доказан и публикуван многократно именно от руски изследователи. Може би Павел Аксьонов не знае и кой е професор Юрген Ровер - това ще му го оставим за домашно, защото в интернет има достатъчно информация за това. Само ще му уточним конкретно заглавие, защото творчеството на професора, на когото имах възможност да гостувам в Щутгарт и да разговарям по повод гибелта на „Струма”, е голямо:

Rohwer, Jurgen. (with special assistance from Miss J. S. Kay and I. N. Venkov) Allied Submarine Attacks of World War Two: European Theatre of Operations, 1939-1945. Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1997. ISBN 1-55750-038-X, 252 pages (Повече за книгата: https://stonebooks.com/archives/970821.shtml).

По стечение на обстоятелствата, научно-изследователската кариера на проф. Ровер започва именно с казуса „Струма” - той трябва да оневини Германия от обвиненията на еврейски организации, че именно нейна подводница е потопила кораба с толкова много евреи-емигранти. И успява - благодарение на архивните съветски източници! В помощ са му и прихванатите съветски радиограми от
Силует на „Струма” в Босфора - това е най-известната снимка на кораба в интернет.
Част от книгата на проф. Ровер, издадена в САЩ през 1997 г., където подробно се описва атаката на Щ-213 срещу беззащитния „Струма” - плавателен съд, построен през 1867 г.!
Поглед към излизащата на боен поход съветска подводница Щ-213. Снимката е направена от борда на осигуряващ надводен кораб през 1941 г.
Възстановка на силуета на „Струма” след преустройството му в Констанца през 1941 - 1942 г. по спомени на единствения оцелял след гиберта на кораба - Давид Столяр. 
подслушвателната германска станция, която функционира през 1942 г. край българския град Поморие. В подробната справочна книга с резултатите от атаките на подводниците по време на Втората световна война той разчита на помощта на редица руски изследователи и най-вече на началника на архива на Генералния щаб на СССР полковник Игор Венков (това е посочено в издателското каре на книгата). Така че, истината за гибелта на „Струма” е ясна. Няма друга атака, проведена от Щ-213 на 24 февруари 1942 г. На 23 февруари 1942 г. същата подводница атакува и потопява турския танкер „Чанкая”. Това е докладвано от командира на Щ-213 капитан лейтенант Денежко, така е записано в съветските архиви, така е записано и в германските архиви.

Второ, Аксьонов се ограничава да посочи само, че „Струма” плава под панамски флаг и че на борда му е нямало дори тоалетни. А „Струма” е български кораб, с български екипаж, който загива при изпълнение на служебния си дълг. За това сме писали и пак ще пишем!
А за тези, които като Павел Аксьонов се опитват да ни обяснят, че нямало „преки доказателства”, публикуваме тази част от книгата на проф. Ровер, издадена в САЩ през 1997 г., където подробно се описва атаката на Щ-213 срещу беззащитния „Струма” - плавателен съд, построен през 1867 г.!

Обяснения към таблицата: В първата колона е посочена датата (24 февруари 1942 г.) и началото на часа на торпедната атака от подводницата - 10.45 ч. Във втората колона е посочена националността на подводницата (sj - Soviet Union - СССР). В третата колона е посочен бордовият номер на атакуващата подводница: Щ-213 (SC-213). В четвъртата колона е посочена фамилията на командира на подводницата: (Denejhko) Денежко. В петата колона е посочен типът на атакувания кораб (D - Steamer - параход - грешка на проф. Ровер, „Струма” е отплавал в последния си рейс с дизелов двигател, а много преди това е бил с парна машина). В шестата колона е посочен тонажът на атакувания кораб (7000 тона - толкова е докладвал Денежко!). В седмата колона е посочен резултатът от атаката (+ - потопен). В осмата колона е посочен броят на използваните торпеда (1 - едно). В деветата колона са посочени координатите на атакувания кораб. В десетата колона е посочена датата, на която командирът на подводницата е докладвал за резултата от атаката (24 февруари). В единадесетата колона е посочен флагът, под който е бил регистриран атакувания кораб (ра - Panama - Панама). В дванадесетата колона отново се уточнява типът на атакувания кораб (както в петата колона). В тринадесетата колона е посочено името на атакувания кораб (Struma). В четиринадесетата колона се посочва стандартното водоизместване на атакувания кораб (169 тона). В петнадесетата колона се уточнява резултатът от торпедната атака (както в седмата колона). В шестнадесетата колона се уточнява позицията на атакуващата подводница (9 m N Bosporus - 9 мили северно от Босфора). В седемнадесетата колона се посочва номерът на пояснителната бележка под линия, а в случая, под № 2 на стр. 107 от посочената книга, тя гласи: „Струма” е кораб с евреи-емигранти. Загиват 769 пътници, оцелява само един.”

За сътрудничеството си с полковник Игор Венков, проф. Ровер пише:
... In 1993 Colonel Venkov provided me with copies of the three volumes of the History of Soviet Submarine Operations, prepared by a team under Vice-Admiral G.I. Shchedrin in 1969-1970 and containing a complete list of all torpedo attacks with very detailed information ... (През 1993 г. полковник Венков ми предостави копия от трите тома на „История на операциите, изпълнявани от съветските подводници”, подготвени от екип под ръководството на вицеадмирал Г. И. Щедрин през 1969 - 1970 г. и съдържащи пълен списък на всички торпедни атаки с много подробна информация ...)

Sorry, BBC!

Едва ли има още какво да добавим по въпроса за „невинността” на съветската подводница Щ-213. А по темата „Струма” си струва да се върнем отново.

Атанас ПАНАЙОТОВ,
доктор по история

Още по темата за гибелта на кораба „Струма”:
Кръстева, М. и Ат. Панайотов, Българският „Титаник”: Българската следа в еврейската емиграция по море (1934 - 1949 г.). Част 2: След гибелта на „Салвадор” и „Струма” близо 1000 бежанци не достигат до Палестина. В. Черно море, бр. 1326, Варна, 17 май 2002 г. https://more.info.bg/article.asp?topicID=261&issueID=397
Панайотов, Ат. Гибелта на българския “Титаник” - през 1942 година съветска подводница потапя българския кораб “Струма”. Загиват 767 души евреи и българи. by EXTREMECENTREPOINT on wednesday, 10 March, 2010 https://www.extremecentrepoint.com/?p=5812 (Тази моя публикация е прекопирана от „Морски вестник” без мое съгласие, но това е друга тема - Ат. П.)