НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 „СОЛВЕЙ СОДИ” ОБЯВИ РЕЗУЛТАТ ОТ
10.1 МЛН. ЛВ. ЗА 2011

На 19 юни 2012 г. се състоя обикновеното общо събрание на акционерите, председателствано от Франк Шнайдер – член на Съвета на директорите на „Солвей Соди” и ръководещ „Индустриални операции”
Момент от обикновеното общо събрание на акционерите.
в Регионална бизнес единица „Основни химически продукти - Европа” на група „Солвей”. На събранието бе приет годишният финансов доклад на дружеството за 2011 г., в който се отчете нетна печалба от 10.1 млн. лв., при печалба за 2010 г. от 11.2 млн. лева. Общото събрание реши да изплати дивидент на стойност 20.1 млн. лв., формиран от печалбата за 2011 г. и част от резервите на компанията от минали години, или 3.16 лв. на акция преди облагане, платими на акционерите от 20 юли до 31 декември 2012 г. във всички клонове на „Сосиете Женерал Експресбанк”. След тази дата дивиденти ще се изплащат по банков път или в седалището на дружеството.
През 2011 г. цените на енергията продължиха да се повишават, а тези на калцинираната сода - да се колебаят. В отговор на тази тенденция беше увеличено производството, а това стана възможно благодарение на увеличения през последните години производствен капацитет на содовия завод до 1.5 млн. тона/година. „През 2011 г. произведените 1.452 млн. тона калцинирана сода и 21 хил. тона сода бикарбонат са забележителен рекорд за цялата история на девненския содов завод. Същевременно започна възстановяването на експортните пазари и, в сравнение с 2010 г., през 2011 г. нетните ни продажби се увеличиха с 11 % до 340 млн. лева”, каза изпълнителният директор Ерик Вандер Ворст.
2011 г. мина под знака на финализирането на мащабната инвестиционна програма за увеличаване на капацитета на содовия завод, възлизаща на 300 млн. лева. В “Солвей Соди” бяха направени инвестиции за 11 млн. лв., включващи подмяна на остарялото оборудване във всички сектори на дейност на предприятието, надграждане на шламоотвал „Падина” и други, а за ремонтни дейности бяха дадени още 13.7 млн. лева. Новопостроеният котел на кипящ слой в ТЕЦ „Девен”, най-голямата инсталация за когенерация на Балканите, работеше според очакванията, с висок производствен капацитет и намалени емисии на азотни и серни окиси и прах в съответствие с най-новите европейски екостандарти.
Общото събрание на акционерите гласува промени в състава на Съвета на директорите на „Солвей Соди”. Кристин Таон беше освободена, Спирос Номикос е новият член на Борда. Спирос Номикос, понастоящем ръководещ „Бизнес развитие - минерални продукти” на група „Солвей” в Китай, считано от 1 юли 2012 г. ще замени Ерик Вандер Ворст като изпълнителен директор на “Солвей Соди” и на ТЕЦ „Девен”. След 3-годишен успешен мандат в България Ерик Вандер Ворст ще работи отново в Централата на „Солвей” в Брюксел, като ръководещ „Химически продукти, технология на калцинираната сода и производните продукти”.
Виолета ТАРГОВА