НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 „ЦЪФТЕНЕТО” НА ЧЕРНО МОРЕ ПРОДЪЛЖАВА И
БИЕ РЕКОРДИ

„Цъфтенето” на коколитофоридите - специфичен вид на фитопланктона - в Черно море продължава повече от месец и обхваща цялата му дълбоководна част. Спътниковият мониторинг на обстановката в акваторията се осъществява от специалисти на ИТЦ „СКАНЭКС”.
„Такава интензивност и продължителност на „цъфтенето” в Черно море по-рано не е наблюдавана по-рано. Величината на яркостта на възходящото излъчване на дължина на вълната 551 нм чувствително превишава нормалните за това време и за този район стойности. Максимална интензивност на  „цъфтенето” се констатира в източната част на морето, — казва Сергей Станичный, и.д. завеждащ отдела за дистанционни методи за изследвания, старши научен сътрудник в Морския хидрофизически институт на Украинската национална академия на науките.
В края на м. май т.г. специалисти от ИТЦ „СКАНЭКС” откриха области на „цъфтенето” в Черно море, изучавайки космически снимки. Вероятната причина за интензивното „цъфтене” е студената зима и свързаната с нея конвекция.
Областите на „цъфтене” се открояват по високите значения на яркостта на възходящото излъчване, както се вижда на снимките от спътниците TERRA и AQUA и са съсредоточени, най-вече, в източната част от акваторията на Черно море.
https://press.scanex.ru/index.php/news/
Карта WLR (Water-leaving radiance) за 17 юни 2012 г., (dvs.net.ua/mp)
Източната акватория на Черно море. Снимка, направена от спътника TERRA, 18 юни 2012 г.