НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ЩО Е „СПЕЦИАЛНО ПРАВИЛО” И КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ
ИМА ТО ПОЧВА У НАС?

Всички ветроходни регати се ръководят от два основни документа - „Известие за състезание” (Notice of race) и „Състезателна инструкция” (Sailing Instructions). В тях е указано горе-долу следното:

А) Регата ... ще се ръководи от Състезателните правила по ветроходство, измененията направени в тях, правилата на съответните класове, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание и от Състезателните инструкции на проявата.
Б) Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство.
В) Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните и на съдийските лодки.

Честно, никога не съм се задълбочавал в Състезателните инструкции на регати извън България, освен в редките случаи, когато като шкипер ми е необходимо да разбера схемата на етапите, реда на преминаване на знаците, координати и др. По тази причина не съм забелязвал дали извън пределите на страната ни важи „Специалното правило”.
Местата за издаване на отпадъци от ветроходните яхти в марините Созопол, „Диневи”, Несебър, Варна, Балчик, Златни пясъци и честотата на извозване от местните служби са обект на друга, много по-дълга публикация. Тук ще стане дума за прекрасно работещата малко повече от два месеца идея, споделена с членовете на Управителния съвет на яхт клуб „Капитан Георги Георгиев-Порт Варна” Борислав Гуцанов и Мариян Господинов в една от паузите на Общото събрание. Светкавична реакция от ръководството на клуба и... старт!
За тези два месеца най-малките ветроходци, техните родители и клубни членове се включиха в кампанията „Сливи за смет” с 625 кг хартиени опаковки, стари вестници, списания и книги и с 45 кг празни пластмасови бутилки. И най-важното в случая не са „спечелените” малко над 90 лв (предварително нарочени за децата от клуба). Важното е, че вече никой не търпи из клуба или във водата да се разнасят празни пластмасови бутилки (една от най-неприятните гледки в района на Морска гара при западно време). Отпадъците се събират старателно в клетката, разположена под транеца на клубната легенда „Булкон стар”. Това, заедно с оптимистичните резултати от съвместната работа на „Рефил” ЕООД с детските градини и учебните заведения във Варна (8 тона хартия и 220 кг пластмасови отпадъци), може би ще направи „Специалното правило” излишно. Дали?
Станислав ВИКТОРОВ
Снимките са осигурени от автора
Една от най-неприятните гледки в района на Морска гара при западно време (до неотдавна).
Най-малките ветроходци, техните родители и клубни членове се включиха в кампанията „Сливи за смет” с 625 кг хартиени опаковки, стари вестници, списания и книги и с 45 кг празни пластмасови бутилки.
Отпадъците се събират старателно в клетката, разположена под транеца на клубната легенда „Булкон стар”.