НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 НОВ ГИД НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В НЕСЕБЪР *
За първи път излезе от печат подробен гид на Археологическия музей в Несебър. Той е на английски език и е адресиран към многобройните посетители на града-музей, включен в списъка на ЮНЕСКО като паметник с огромно значение за световната култура. Изданието е финансирано от фондация „Левентис”, която през последните години осигурява средства и за консервацията и реставрацията на най-забележителните паметници в Несебър.
„A Guide to the collections of the Archaeological museum of Nessebar” е комплектован от авторите: Петя Кияшкина (Музей „Старинен Несебър”), доц. Анелия Божкова (Национален археологически институт с музей при БАН) и Тодор Марваков  (Музей „Старинен Несебър”). Фотографиите са осъществени от Драгомир Ушев, а английският превод е от доц. Петър Делев, преподавател в Софийския университет. Гидът е подготвен за печат от пловдивското издателство „Vessela Publishers” и е отпечатан от Poligraph commerce.
В предговора авторите отбелязват включването на Несебър в списъка на Световното културно наследство през 1983 г. и участието на паметници от Несебър в значителен брой изложби, представящи България в най-големите столици на света. В първата част „Пътешествие във времето. История на Несебърския музей и на археологическите изследвания на
града” Петя Кияшкина се спира върху създаването и развитието на музея през втората половина на ХХ и първото десетилетие на ХХI век. Тя проследява историята на археологическите и исторически проучвания като се почне от 18 век, когато за първи път паметници от древна Месамбрия влизат в исторически съчинения, до създаването и обогатяването на „Музей „Старинен Несебър” в наши дни. Авторката е подплатила статията си с богата библиография. Тя се позовава на редки стари издания и високо оценява техния принос за историята на града. Доц. Анелия Божкова разглежда поотделно колекциите на музея, като най-напред се спира върху тяхното първоначално формиране и ги проследява според вида и характера на паметниците, подредени по видове и хронология в музейните зали. След едно обобщено представяне тя разглежда поотделно най-значимите чернофигурни и червенофигурни съдове от класическата и елинистическата епоха, а също така и характерните средновековни вносни и местни керамични съдове. Под отделно подзаглавие Божкова прави обобщена характеристика на античните релефи и скулптори. Не са подминати и епиграфските паметници от античността и средновековието. Акцентира се и върху античните бижута, открити при разкопки в миналото и през последните години. Обща интерпретация е направена и на богатата колекция от несебърски икони, изложени в последната музейна зала. Накратко са намерили място и античните и средновековни монети от експозицията.
Каталогът е подреден по видове на паметниците и по хронология. С кратки и синтезирани описания и брилянтни цветни фотографии авторите ни представят рисуваните съдове, скулпторите, релефите, изящните теракоти, оригиналните бижута, а също така и пищната керамична архитектурна украса на старите месамбрийски храмове и къщи. Голяма част от тези паметници се публикуват тук за първи път. Материалите от средновековния Несебър са каталогизирани от Тодор Марваков, а античните от Петя Кияшкина и доц. Анелия Божкова.
Първият гид на Археологическия музей в Несебър вече е факт. Той изгражда у нас и у многобройните чужди и български туристи пълна, ефектна картина на хилядолетното минало на антична Месамбрия и средновековна Месемврия, придобила още през средните векове българското име - Несебър.
Проф. Иван КАРАЙОТОВ
_____________
*Petya Kiyashkina, Anelia Bozkova, Todor Marvakov. A Guide to the collections of the Archaeological museum of Nessebar. Published for the Archaeological  Museum of Nessebar by Vessela Publisher, Nessebar, 2012, 192 p.