НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 „ОБЕКТИВНИТЕ” ИНДИКАТОРИ Е НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА СЕ ОБЕКТИВИЗИРАТ
Анализ на рейтинга на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” в професионално направление „Военно дело”

Анотация: Рейтинговите оценки са в пряка зависимост от избраната методология и подаваните информационни данни. Несъответстващият подбор на индикатори е в състояние да създаде деформирана рейтингова оценка
Ключови думи: рейтингова система, професионално направление “Военно дело” 
ВЪВЕДЕНИЕ
Основните предпоставки за въвеждане на рейтингова система за оценка на висшите училища са:

Пълният текст на статията на капитан І ранг о.р. доц. д-р Кирил Колев можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.

Презентацията на темата в ppt-формат можете да разгледате в рубриката „Документи” за м. юли 2012 г.