НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Под чужд флаг:
ОРГАНИЗАЦИЯТА – ЧАСТ 2
Продължение от част 1  (26 юли 2012 г. Под чужд флаг: Организацията – част 1)

2. Труд и работна заплата
Заплащането на екипажа беше месечно в американски долари. Заплатата на всеки член от екипажа се състоеше от три елемента – основна заплата, платен отпуск и овъртайм. При изчисляване на заплата за част от месеца, винаги се приемаше, че един месец има 30 дни. Платеният отпуск се изчисляваше в дни, съгласно контракта. Ако в контракта е записано 7 дни месечен платен отпуск при една примерна основна заплата от $1500.00, изчисляването на компенсацията за платен отпуск изглеждаше по следния начин:
$1500.00 : 30 х 7 = $350.00
Платеният отпуск се заплащаше в брой или чрез банков превод в края на контракта. Ако членът на екипажа е направил 6 месеца контракт, капитанът му заплаща в края на контракта примерно $350.00 х 6 = $2100.00.
Овъртаймът или извънредният труд се заплащаше на офицерите и готвача като фиксирана сума (lump sum), а на изпълнителния състав се калкулираше почасово. Всяка седмица палубният боцман представяше за утвърждаване от капитана на списък с овартайма в часове на палубна команда. Главният механик представяше такъв списък за машинна команда. Всеки член от екипажа имаше в контракта фиксирана сума на овъртайма както беше обяснено по-горе. …

Пълният текст от статията на к.д.п. Орлин Станчев можете да прочетете в рубриката
„Спомени на флотски ветерени” на раздела „Морски колекции”.