НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Читателят допълва:
НЕОБХОДИМ Е ОЩЕ ЕДИН РЕЙТИНГ НА ВВМУ
По повод на доклада на кап. I ранг о.р. доц. д-р Кирил Колев „Обективните индикатори е необходимо действително да се обективизират“

В цитирания в заглавието доклад е направен анализ на публикуваното рейтингово изследване на военните учебни заведения ВА, НВУ и ВВМУ в професионалното направление „Военно дело“. Няма да коментирам нито изследването, нито направения доклад. Пиша тази кратка бележка поради следното:
Разбира се, че основното направление на обучение във ВВМУ „Н. Вапцаров“ е „Военното дело“ – все пак Морско училище е военно училище. Но ако погледнем броя на обучаваните във ВВМУ курсанти и студенти и по-точно тяхното съотношение, аз смятам че е по-правилно да се разглежда другото направление, в което е изчислен рейтинга на Морско училище, а именно „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Този рейтинг може да даде по-реална представа за мястото на Морско училище всред другите висши учебни заведения в България. Аз не се наемам да му правя подробен анализ, само привеждам диаграмното сравнение на рейтингите на ВВМУ „Н. Вапцаров“ и Техническия университет – Варна (взета от сайта „Рейтингова система за висшите училища в България“ - https://rsvu.mon.bg). Защо само на тези два ВУЗ-а? Защото според мен само те обучават бакалаври и магистри в препокриващи се специалности от това направление.
Друг е въпроса, доколко обективно тази рейтингова система може да даде обективен реален рейтинг. По този въпрос преди няколко години пак беше писано в е-Морски вестник. Би било интересно и сега да се направи подобна оценка...
Румен ТОТЕВ, капитан I ранг о. р.