НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 70 Г. ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВТОРИЯ НАРОДЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ - „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
Нигде природата и човешкия труд не са събирали толкова много красота и ценности на толкова малко пространство!”
Карел Шкорпил, 1921 г.

Драги читатели и приятели на „Морски вестник”,
През този месец и по-точно на 3-ти февруари се навършиха 70 години от обявяването на втория народен (сега „природен”) парк в България - „Златни пясъци”. В началото на миналия век държавата ни е сред първите в Европа, които не само са осъзнали природното си богатство, но и са направили далновидни крачки в неговото опазване за бъдещите поколения. Израз на това действително напредничаво мислене по онова време е обявяването на защитени (природни) територии:
1933 г. Резерват „Силкосия” - първата защитена природна територия у нас, днес на територията на най-голямата защитена територия у нас (с европейско значение) - Природен парк „Странджа”.
1933 г. Резерват „Парангалица” - обявен съвсем скоро след „Силкосия”, днес в Национален парк „Рила”.
1934 г. Народен парк „Витоша” - първият обявен парк на Балканския полуостров. Сега има категория „природен парк”.
1941 г. Резерват „Калиакра” - единственият, обхващащ и морска акватория
1943 г. Народен парк „Златни пясъци” - вторият парк у нас, днес е „природен парк” и т.н.
Още през 1915 г. с Указ No: 35 от 27 април на Цар Фердинанд за нуждите на Варненското археологическо дружество се отстъпва на Варненската градска община държавната гора при „Аладжа манастир”, която дружеството да „култивира, украси и преобърне в народен парк, като запази съществуващите в местностите старини”. Председател на Варненското археологическо дружество е Карел Шкорпил - един от радетелите за опазването на „Аладжа манастир” и прилежащите гори. Няма историко-археологическо място в страната ни - неоткрито и/или описано от този велик човек. Без интернет, без електронни карти и GPS, без бърз и удобен транспорт...
Идеята за създаване на народен парк се превръща в реалност на 3 февруари 1943 г. С Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора „Хачука” на площ от 240 ха е обявена за защитена територия. Целта е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти. Отделената горска земя  - от местността „Аладжа манастир” до старата българо-румънска граница -  се превръща във втория обявен Народен парк в България.
Когато през 1943 г. е обявен НП „Златни пясъци”, никой не е предполагал, че именно там 13 г. по-късно ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Курортът използва името и узурпира бързо почти цялата първоначална площ на парка. Въпреки последвалите разширения през 1979 и 1981 г. днес Природният парк със своите 13,2 кв. км е най-малкият в България. И това, че е най-малкият никак не е страшно. Напротив - прави го още по-чаровен. Друго е съществено - морският му бряг е загубен безвъзвратно. В едно можете да бъдете сигурни - ако Природен парк „Златни пясъци” не беше защитена територия - днес на негово място щеше да е „Владиславово - север”. Какво ли си мисли Карел Шкорпил сега, наблюдавайки от небесните чертози новото „развитие” на куророта? Дали би възкликнал отново?:
„Нигде природата и човешкия труд не са събирали толкова много красота и ценности на толкова малко пространство!”

Съставил въз основа на материали от Дирекция на природен парк „Златни пясъци” (www.parkzlatnipiasaci.com),
Доси ВАСИЛЕВ

Разказ в картинки за Природен парк „Златни пясъци” бихте могли да разгледате в pdf файла със същото заглавие в новините на „Морски вестник” от 10 февруари 2013 г.

P.S.
Кратка номенклатурна справка:
За неспециалистите обикновено термините защитена територия, парк, природен парк, национален парк, защитена местност и пр. са почти еднозначни. През 1998 г. у нас се приема Законът за защитените територии (ЗЗТ), с който се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.
Следващата таблица дава общ поглед върху структурата на защитените територии и дефинира кратко според ЗЗТ всяка категория: (виж таблицата). Забележка: В границите на националните паркове и природните паркове могат да съществуват защитени територии от останалите 4 категории: Резерват, Поддържан резерват, Защитена местност и природна забележителност.