НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ИЗПОВЕД ПО ВРЕМЕ НА БУНТ
Разбрах, уважаеми читатели, че някъде около нас със страшна сила висят едни пари за попълване на фонда „Научни изследвания”, като го няма Дянков да пречи и се търсят читави проекти, фундаментални така, а също и с приложен ефект, и реших да предложа. Ще покажа на всички как могат да стават тези неща - стига да си платят. А ще платят толкова, колкото си поискам, защото до сега все така е ставало, само че други са ручали зелника. Искам и аз!
Имам си и тема на проектното изследване: Популяризиране на фундаменталното творчество и очакваните приложни ефекти от внедряването на идеите на живия класик, пламенен демократ-натовец и ненадминат жрец на парещото живо слово Янчо Бакалов
Проектната изследователска работа е мотивирана от идеята ... (абе няма да си кривя душата пред вас, имам идея как да се излапат едни пари, ама сус, да не се излагаме като някои!). Предисторията на фактологическото състояние на еманацията на проблемите, поставени от живия класик, са във връзка с корелиращата регресия на ситуативното присъствие на критична маса релативни палеативи, които.... (смятам в проекта да развия пет-шест страници наукообразен лаф в този дух, да не ме обвинят в липса на научност).
Акцентът на изследването е поставен върху два фокус-модула: присъствието на Моряка във фундаменталното научно творчество на гениалния класик (тук става въпрос за Янчо, някой да не е забравил!) и прозренията на видния мистификатор-политологист (пак той!) за решаване на всички проблеми от всякакво естество във всички РБ-та по всички земни кълбета.
Значимостта на първия акцентуален модулен концепт се реконгресивира най-малко с два цитата от многообразното му творчество, а именно:
„За да се наспи, морякът е готов да заплати с живота си”. („Не сме от тях”, в Басни в проза, В, 2011;
„ - Моряк, така ли? Знаеш ли в Щатите откъде набират моряците - от затвора, защото то си е същата работа!” („Дай парата”, пак там)
По втория актуален концепт нямам сили да ви убеждавам, имате време да попрочетете тук-там, а надвечер излезте на улицата и ще видите как предначертанията стават реалности, Господ да ви пази!

P.S.
Няма майтап! И класикът е налице, барабар с творчеството му (вж снимковия материал), и пари има останали за лапане, а може пак да не съм аз. Докога, питам ви, няма повече да търпя, искам си хапката!
Бай ЯНКО
Бай Янко като млад.
Живият класик ...
... и неговото концептуално творчество.