НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ „КОР
КАРОЛИ“ - ВАРНА

(Обява)

Управителният съвет на Фондация „Кор Кароли“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на членовете и дарителите на фондацията на 28.03.2013 г. в 18 ч. във Варна, бул. „Цар Освободител” 27, Младежки дом „Орбита“, ет. 2, заседателна зала № 17, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на молби до общото събрание за приемане на нови членове на фондацията;
2. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2012 г.;
3. Годишен финансов отчет за 2012 г.;
4. Отчетен доклад на контрольора за 2012 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контрольора за дейността им през 2012 г.;
6. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Писмените материали са на разположение за запознаване в седалището на фондацията на ул. „Презвитер Козма” 12, Варна.
Част от Управителния съвет на Фондация „Кор Кароли“ по време на годишната церемония за връчване на „Златния глобус – Кор Кароли” за най-добро българско ветроходно постижение за 2012 г., 20 декември 2012 г., Варна. Снимка: МОРСКИ ВЕСТНИК