НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ИЗ ИСТОРИЯТА НА ВОДОЛАЗНАТА МЕДИЦИНА
Курсова работа на Диляна Стоянова, студентка в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, Медицина, 11008021

Historia est magistra vitae“ - Историята е учител на живота (лат).

Човекът и хидросферата са неразривно свързани помежду си, като тази връзка определя условията на възникване, развитие и съществуване на Земята. Първите високоорганизирани форми на живота са възникнали във водата, а чак след това са излезли на сушата. Човешкият живот се заражда и развива вътреутробно във водна среда. Когато са във водата хората, изпитват чувства, които са недостъпни и невъзможни за изпитване на сушата - чувство на реене, унасяне и освобождаване от земната тежест. Без вода е невъзможно и съществуването.
Океанът от дълбоки времена, с магическата си сила привлича хората - като източник на живот… и свобода… Именно в близост с водата са се зараждали древните и могъщи цивилизации. В настоящето, когато ресурсите на сушата са почти изчерпани, дълбините на океаните предлагат богатство от полезни изкопаеми, използването на които ще има голямо значение за бъдещото човечество.
Съществуват два пътя на проникване на човека в хидросферата - човек или се приспособява към непривичната за него среда, подлагайки се на действието на повишеното налягане на водата, или се защитава от него с помощта на  твърди водонепроницаеми екипировки, при които се работи и живее при нормално налягане, но в изкуствена среда. 
Първите открития на археолозите ни отвеждат още в Древния Египет. Римският историк Плиний Старший още преди повече от 2000 години описва, че в Древна Гърция водолазите са използвани при експлоатацията на медните рудници, намиращи се под водата. …

Пълният текст на курсовата работа на Диляна Стоянова можете да прочетете (в PDF-формат) в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски изследвания”