НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 СТАНДАРТНИ КОРАБНИ МОДЕЛИ КАТО РЕКЛАМНИ
АКСЕСОАРИ В „ПЧМВ” АД

Управителят на „Поддържане чистотата на морските води” („ПЧМВ”) АД – Варна, инж. Антон Манолов е реализирал своята идея за използването на стандартни корабни модели като рекламни аксесоари. След като е закупил два екземпляра от стандартния модел на килова яхта, той е поръчал смяната на ветрилата с нови, на които са поставени символите на „Приста Ойл” АД и на „ПЧМВ” АД. Поръчал е и облепването на бордовете на моделите със стикери, на които са отпечатани същите рекламни символи. Следва изработването на специални стойки и рекламният аксесоар е готов! Добро решение и съвсем малко натоварване на рекламния бюджет по време на криза – нека, който може, да се възползва от това ноу-хау!
МОРСКИ ВЕСТНИК, Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК