НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ФОТО-ПРИКАЗКА ЗА НОС КАЛИАКРА, РАЗКАЗАНА ОТ КЪМ МОРЕТО
Погледнат от към морето, нос Калиакра наистина изглежда приказно.
Погледнат от още по-близо, нос Калиакра изглежда живописно.
Поглед фронтално към най-вдадената в морето част на нос Калиакра.
Тази пещера няма как да бъде видяна от брега. До къде ли стига морето в нея?
Тази пещера е не по-малко интересна. Но за рибарите, застанали с лодките си пред нея, по-важното е нещо различно от гледката зад тях.
Тук природата си е издигнала истински неръкотворен паметник. А всъщност скалата си е едно малко обитаемо (от птици) островче.
Възстановката на крепостта на Калиакра е още по атрактивна, погледната от към морето. От тук започват легендите, които завършват в морето...
Мемориалът на св. Адмирал Ф. Ф. Ушаков. Победата му над турския флот (1791 г.) няма да бъде забравена.

Снимки: Георги НИКОЛОВ
Довиждане, а не сбогом, Калиакра!