НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АВМУ-СЕКЦИЯ СОФИЯ
На 9 януари 2014 г., в деня на празника на Морското училище по случай 133-та годишнина от основаването му, в Централния военен клуб се състоя отчетното събрание на АВМУ-секция София. Този път събранието бе посетено от над 60 от членовете й.
Събранието бе открито от председателя на УС на секцията, вицеадмирал о.р. Минко Кавалджиев. Той предложи събранието да протече при следния дневен ред:
     1. Отчетен доклад на УС на АВМУ-секция София;
     2. Отчет на КС на АВМУ-секция София;
     3. Обсъждане и приемане на отчетите на УС и КС на секцията;
     4. Други.
Така предложеният дневен ред бе приет единодушно.
Отчетният доклад на УС бе прочетен от председателя му вицеадмирал о.р. Кавалджиев. В него бяха разгледани основните мероприятия, проведени от секцията през годината. Бе отделено внимание и на някои проблеми в живота на секцията - по-специално за събирането на членския внос от членовете и плащането на входния куверт за морския празник „Никулден”.
Отчета на КС бе прочетен от председателя на Контролния съвет капитан I ранг о.з. Румен Тотев. В него бяха отразени приходите и разходите, направени от УС. Бе отчетено, че тези разходи са целесъобразни и няма допуснати злоупотреби.
За обсъждане на отчетите взеха думата контраадмирал о.з. Петър Странчевски и капитан I ранг о.з. Димитър Димитров. За направа на съобщение взе думата капитан I ранг о.з. Георги Методиев. Последва раздаване на поздравителни албуми на членове на АВМУ-секция София, навършили кръгли годишнини. Това вече става традиция в нашата секция. За съжаление, някои от юбилярите отсъстваха от нашето събрание. Албуми получиха Николай Ялъмов, Иван Братоев и Светломир Николов.
След завършването на събранието УС даде малък коктейл с възможност за топли разговори на чаша вино.
Румен ТОТЕВ
Снимки автора
Отчетният доклад на УС бе прочетен от председателя му вицеадмирал о.р. Минко Кавалджиев.
Част от участниците в отчетното събрание на АВМУ-секция София.
Капитан І ранг о.р. Иван Братоев (на преден план) бе сред получилите поздравителен албум във връзка с навършването на 60 години.
След завършването на събранието УС даде малък коктейл с възможност за топли разговори на чаша вино.