НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 СДРУЖЕНИЕТО „ЗА ЧИСТИ И БЕЗОПАСНИ ФАРВАТЕРИ” ОТЧЕТЕ
ПЪРВАТА СИ ГОДИНА

В дома на офицера и старшината от запаса – Варна, се състоя първото годишно отчетно събрание на сдружението с нестопанска цел и с обществено полезна дейност „За чисти и безопасни фарватери”. Доклад за едногодишната дейност на сдружението изнесе председателят на сдружението о.з. капитан І ранг Веселин Русинов. Приети бяха докладът на ревизионната комисия, насоките, програмата за работа и бюджета за 2014 г. Изводът, около който  членовете на сдружението и гостите на събранието се обединиха бе, че през изтеклата, първа, година от съществуването си, сдружението успешно е изпълнило задачите си и е намерило своето достойно място сред сродните му организации. Приветствие към членовете на сдружението от името на Българска военноморска конфедерация поднесе о.з. капитан ІІІ ранг Иван Гоцев.
Част от участниците в първото годишно отчетно събрание на сдружението.
Доклад за едногодишната дейност на сдружението изнесе председателят на сдружението о.з. капитан І ранг Веселин Русинов.
Командирът на Пункта за базиране Варна капитан І ранг Тодор Йотов също взе участие в разискванията.