НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОФЕРТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЕСТАКАДАТА
„ШАБЛА” СЕ ПРИЕМАТ ДО 27 МАЙ Т.Г.

С решение № РД-10-13 от 20.05.2014 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” се променят сроковете за подаване и отваряне на оферти за участие в обявената открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка”.
Срокът за получаване на офертите за участие се променя от 07.05.2014 г. на 27.05.2014 г. до 17,30 часа.
Получените оферти ще бъдат отворени на 28.05.2014 г. от 11,00 часа.
Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК
Морската естакада при нос Шабла от години е в трагично състояние.
Бараката на пазачите е единственото нещо, построено тук през последната година.
Ламарини, изрязани от стар тръбопровод, предпазват търсачите на силни усещания.