НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НИКОЛА ВАПЦАРОВ В МОРСКОТО МАШИННО
УЧИЛИЩЕ ПРИ МОРСКАТА УЧЕБНА ЧАСТ (1926 -
1932 Г.)

* По повод 72-та годишнина от гибелта му

Темата за Вапцаров - един от най-значимите български поети е голяма, болезнена за изследване и трудна за цялостно представяне. Оставил след себе си една единствена стихосбирка - „Моторни песни”. Удостоен е посмъртно през 1953 г. с Международна награда за мир. Никола Вапцаров е и антифашист, сътрудник на комунистическата партия, ръководител на централната Военна комисия при ЦК на БКП. (Без реална подривна дейност. Нелегалната му дейност се изразява в две пътувания до Варна, за да предаде съобщения и укриването на два пистолета, които поетът не използва. Дело 585/1942 - Никола Йонков Вапцаров е засекретено още на 11 септември 1944 г. и става общодостъпно едва през 2011 г. Остава настрана въпроса, бил ли е Вапцаров член на комунистическата партия и защо е приет посмъртно в нея 10 години след разстрела му.) За повече подробности може да се научи в дигитализираните полицейски досиета на известни личности от периода преди 1944 г., в сайта на Държавна агенция „Архиви” - Полицейско досие на Никола Вапцаров.
(archives.bg/policefiles/index.php).
Къде е мястото и ролята на Морско училище, каква следа оставя то през шестте години на обучение със своята „солдафонщина” в дошлия на 17 години младеж -  единственият ученик в училището, чието творчество намира място в Юбилейния сборник на Морско училище (1931 г.) - „Спомени от миноносците” и „Марш на випуск 1926-1932 г.”?  Част от отговорите на тези въпроси може да получим сами, след като се запознаем с текста, изнесен от автора на настоящата статия на „Научна конференция по случай 80 г. от рождението на Н. Й. Вапцаров.  6 - 7 декември 1989 г.” в гр. Банско.
След завършване на шести клас на Разложката гимназия през 1926 г., по настояване на родителите си Никола Вапцаров постъпва в Морското машинно училище във Варна. Баща му, известният македонски деятел, войвода от ВМРО Йонко Вапцаров смятал, че военната дисциплина в училището ще усмири буйния нрав на сина му, ще охлади, както той се изразявал „младежката му глава”. Какво ли би станало, ако не е била тази твърдост на бащата и Вапцаров учи любимия си предмет - литература ? Навярно много по-рано щеше да израсне като професионален поет и литератор, да се отдаде изцяло на художественото творчество. Ако е желаел, е могъл да продължи учението си - Йонко Вапцаров е осигурил царска стипендия за сина си в Германия …  Майка му, учителката Елена Вапцарова, при заминаването за Варна му подарява едно тефтерче, на първата страница на която е написала: „Бъди крепък и мъжествен и нищо световно да не срути характера ти, в който вярвам, че е добър.”
В училището го посреща строг казармен режим, а чувството, че е в затвор, се е подсилвало и от първоначалното отношение към него - приет като син на царския човек Йонко Вапцаров. Непохватният юноша с дълги ръце, които при смущение се чуди къде да дене, иска да прекъсне учението, дори се опитва да бяга … Първоначално подигравателното прозвище - Моряка, придобива с времето своето надлежно значение. През 1928 г. Вапцаров получава предложение да изпрати свои стихове, които да бъдат публикувани в специален сборник на млади поети, на което отговаря: „Аз не мога. Моята работа е по-друга. Аз се намирам в условия, малко по-други от тези на гимназист. Самият живот, начинът по който подготвят тук бъдещият човек, съвсем не разполагат към творчество. Но при все това аз ще работя”. Постепенно ледовете се стопяват. Обичта към морето го завладява и то става негова „слабост, неутолима жажда”. Представа за „моряшкия” период от живота на Никола Вапцаров може да добием от  запазените документи, отнасящи се за преминаването на службата му във Морско училище. Важно е, че те са написани по времето, когато Вапцаров е само един от десетките ученици там и трудно можем да обвиним когото и да било в пристрастие.
Първият от тях е написаната през 1929 г. :
„Атестация при завършване теоретическия курс на ученик-машиниста   Вапцаров, Никола Иванов”.
1. Здравословно състояние: физически е много добре развит, малко особена телесна структура, но напълно здрав и издръжлив. Малко слаб е и при по-усилени условия мъчно понася.
2. Характер: постоянен е, самостоятелен, самонадеян, прям и откровен, весел характер.
3. Нравствени качества: честен, правдив, добросъвестен и доста наблюдателен. Обича малко да оригиналничи.
4. Умствени способности: притежава естествено развита интелигентност и въображение. Доста разсъдлив е.
5. Обща и морска култура: силно е увлечен в литературата, където е много силен и смята да следва. Техниката не го влече, има скрито желание да напусне училището, за да следва литература. Чел
е множество реферати и е доста критичен. През годината успехът му бе слаб, защото четеше книги, но на зрелостните изпити показа много добър успех.
6. Добродетели: добри.
7. Служебни качества: дисциплиниран, не проявява особена любов към службата, но внимателен, послушен и почтителен към началниците си. Добър другар, обичан от другарите си, но не обича много да се проявява. Спретнат, точен и акуратен. Добре възпитан. Отзивчив към живота на обществото.
                                                             Кашлакев
                                     Началник на Машинното училище
                                                             Шалапатов
                                                              Възпитател.”

Две години по-късно, през 1931 г. в служебната книжка на Вапцаров е вписано:
„Практика по парна машина в торпедоносеца „Дръзки” за времето от 6 октомври 1930 г. до 6 юни 1931 г. в Морска полицейска служба”.

АТЕСТАЦИОНЕН БЕЛЕЖНИК

1. Физически здрав и издръжлив.
2. Прям, благ и откровен. Силно правдив и честолюбив. Самостоятелен и самонадеян. Енергичен.
3. Честен, добросъвестен, със силно развито чувство на дълг и отговорност. Пороци няма.
4. Разсъждава правилно, силна памет и схватливост.
5. Добра обща култура. Проявява видимо интерес към техниката. Обича и се ползва от литературата и с устрем към самоусъвършенстване. Работи неуморно за самообразованието си.
6. Издържа много добре на лошо море.
7. Дисциплиниран, почтителен, чист, спретнат, точен, акуратен, добър другар и началник, с любов към службата, прекалено старателен.
8. Много добър техник. Много трудолюбив и влага от теоретичната си подготовка в специалността си.
9. Подбира другарите си и се движи в добра среда.
10. Поведение - Примерно (12).

                                                            Стефан Цанев
                                                 Командир на кораб „Дръзки”
                                                       Борис Вариклечков
                                                Механик на кораб „Дръзки”

Разликата в атестациите е красноречива. (Стефан Цанев впоследствие става командващ флота 1944-1946 г., а Борис Вариклечков е брат на контраадмирал Иван Вариклечков - командващ флота през периодите 1933-1935 г. и 1937- 1939 г. - П.Д.). Вапцаров вече проявява „видим интерес към техниката, с устрем към самоусъвършенстване, работи неуморно за самообразованието си.” През юни 1932 г., в общото заключение за практиката по ръчна работа в учебната работилница на училището четем: „…Напълно оформен като техник. Може да му се възлагат самостоятелни работи. Оценка на практическия успех - 12 (отличен).”                                                         
От плахия юноша няма и следа. Със самочувствие Вапцаров пише до своя приятел Богдан Станишев:  „Знай, че Морското училище дава най-солидните познания от всички други технически училища в България. Самият възпитаник на това училище излиза човек, годен да посрещне живота …”
Нравствените качества на Никола Вапцаров, съхранени и развити през шестгодишния период на обучение в морската Алма матер стават необходимата и естествена основа на неговото житейско и поетично развитие. До края на живота си той остава „честен, добросъвестен, със силно развито чувство на дълг и отговорност.”
Както пише Светлозар Игов за този период от историята на българската литература: „В страни от официалния литературен живот, доста снизходително приет и от интелектуалната левица, чиито политически позиции споделя (по това време тя „съхранява” своите партийни писатели, а „жертвеният агнец” е въвлечен в опасна конспирация), безшумно се извисява голямото поетическо дарование на Никола Вапцаров. В суровостта на историята поетът съхранява обичта в своето сърце, надмогва жестокостта на „живота с грубите лапи челични” със своята вяра в един по-хубав бъдещ свят и с мъжественото участие в борбата за него.”
Петър ДАСКАЛОВ

Сканираното копие на зрелостното свидетелство, което Никола Вапцаров получава при завършването на Морското машинно училище, получихме със съдействието на Военноморския музей - Варна, за което благодарим.
Вчера във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” отбелязаха 72-та годишнина от гибелта на Никола Вапцаров:
23 юли 2014 г.: Полагане на венци пред паметника на Никола Вапцаров по случай 72 г. от гибелта му. (https://www.naval-acad.bg/#)