НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС ВАРНА И
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ВЪНШНАТА НИ ТЪРГОВИЯ
(1970 - 1986 Г.)

През 1987 г. Ведомственият учебен център за следдипломна квалификация на СО „Воден транспорт” - Варна, издава обзора „Проблеми на икономиката на водния транспорт”. В него е поместена статията на кандидата на икономическите науки Величко Ставрев от Института по воден транспорт „Перспективи за развитие на пристанищата и свързания с тях транспорт във Варненска област”. В тази статия авторът дава отговор на въпроса „Съответстваха ли пристанищните мощности на потребностите на външната търговия и корабоплаването от претоварни услуги през периода 1970 - 1986 г.?”
За тази цел Величко Ставрев проследява накратко развитието на пристанищата в състава на Пристанищен комплекс (ПК) Варна (Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ-Варна и Балчик) на фона на постоянно растящия им товарооборот. Синтезирани данни за това развитие са представени в таблицата, съставена от автора по официални статистически данни. Ето и неговия анализ:
„Най-общо може да се каже, че до началото на 80-те години товарооборотът на ПК е нараснал с 221 %, съответно броят на корабните места - със 193 %, и броят на крановете 0 със 194 %, благодарение на интензивното развитие на товарооборота в пристанищата за осигуряване на външнотърговския товарообмен на страната.
След 1980 г. продължи строителството на нови корабни места и монтирането на нови кранове. В същото време товарооборотът се е увеличил незначително, докато непроизводителните престои на корабите са нараснали с 66 % по отношение на 1970 г.
Заслужава да се отбележи, че увеличаването на пропускателната възможност на пристанищата от областта предимно по пътя на интензификацията на претоварните работи не можа да компенсира изпреварващото развитие на товарооборота. Това се отрази върху повишаването на коефициента на използваемост на кея и времето за чакане на ред за обработка. При общоприетата в световната морска практика стойност на този коефициент от 0,4 до 0,6, за нашите пристанища той достигаше до 0,8 - 0,9. В резултат на това се стигна до положението, когато недостигът на пристанищни мощности, от една страна, и непрекъснатото нарастване на потребностите от пристанищни услуги, от друга, доведоха до значително удължаване на непроизводствените престои, респ. до изплащането на чуждите корабособственици на големи суми за демюрейдж и до съществени загуби на нашия флот”.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Изданието „Проблеми на икономиката на водния транспорт”, Варна, 1987 г.
Пристанище Варна-изток през 1976 г. На преден план в ляво се вижда спасителният кораб „Нептун”.
Таблица за развитието на Пристанищен комплекс Варна (1970 – 1986 г.).
Пристанище Варна-изток през 1978 г. Разтоварване на тежък колет от съветския кораб „Александър Фадеев” с помощта на 100-тонния плаващ кран „Антей”.
Пристанище Варна-запад през 1978 г. Съветският контейнеровоз „Академик Туполев” застава на кей.