НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ФЛОТСКАТА ДИРЯ В БИОГРАФИЯТА НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
12 февруари 1900 г.
Русенският вестник „Славянин” помества дописка от автор с псевдонима „Господов”: „Г-не редакторе! На 7 того часа по 5 сутринта след кратко боледувание (рак в стомаха) се помина Капитан Петко Киряков. Умря, г-не редакторе, един от малобройните и редки войводи, с каквито майка България не отказвала да ни сдобива в трудните за нея времена, умре родопският герой, плашилото на Турската империя почти от 1862 до 1879 г., той е бил еднакво любим и уважаван почти от всички султанови поданици в целия Одрински вилает: от турци, гърци, помаци и българи. За него ще говорим по-подробно и пространно, когато съберем всички негови деяния по целата Тракия”. Следва описание на церемонията по погребението на Войводата на 8 февруари, при което авторът на дописката накратко представя траурните речи на местните общественици [Петър] Драгулев и Кръстьо Мирски, коментира неласкаво присъствието на кмета Коста Ранков и завършва с обещанието: „Ний има и други разкрития да направим и с самите оратори ... но пред пресната памят на покойника, считам за неуместно за сега да се каже каквото и да е, а се обещавам друг път и на друго место, при други обстоятелства, да отговорим по-пространно върху темата на безличието” (подч. И.А.) [1]. Кой е Господов и изпълнява ли заръката си? ...

Пълният текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.

февруари 2015 г.