НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 Снимката с четирите портрета на първостроители на Дунавската флотилия и Морската част.
ЧЕТИРИ ПОРТРЕТА НА ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА ДУНАВСКАТА
ФЛОТИЛИЯ И МОРСКАТА ЧАСТ

Тези четири портрета са върху една снимка, монтирани един до друг, а самата снимка е част от малко сувенирно албумче, продавано в павилиона на Военноморския музей във Варна през 70-те години на миналия век. Надписът на гърба на снимката е на български и на немски език, вероятно съобразен с туристическия поток, преминаващ през музея по това време. Неизвестен (засега) съставител е подредил по свое усмотрение четири портрета, вероятно защото толкова снимки на първостроители на Дунавската ни флотилия са издирени тогава (цитираме оригиналните текстове под снимките):
-Мичман (в по-късни публикации - лейтенант) М. (Митрофан) Я. Бал ІІ - командир на Морската част (25.ІV. - 30.VІІ.1883 г.) (в по-нови публикации - от 25.VІ. до 30.VІІ.1883 г.);
-Капитан-лейтенант З. (Зинови) П. Рожественски (командир на Морската част (30.VІІ. - 14.Х.1885 г.);
-В. Брюкнер - един от първите механици в Дунавската флатилия;
-Петко Русев - един от първите български лоцмани след Освобождението.
Най-известен на читателската аудитория и на изследователите е портретът на Митрофан Я. Бал. В повечето публикации Зинови П. Рожественски се илюстрира с негови портрети като вицеадмирал. Портретът на бъдещия адмирал вероятно е от българския му период и той е ценен за нашата историография дотолкова, доколкото е по-автентичен при илюстрирането на епизоди от този период на нашата военноморска история. Интересен е и портретът на В. Брюкнер, личност по-малко известна, но вероятно също с принос в изграждането и развитието на Дунавската флотилия и Морската част. Може би най-интересен е портретът на Петко Русев - забележете, че той е със същата униформа, като механика Брюкнер (в тогавашната йерархия механиците стоят по-ниско от строевите командири, вероятно и лоцманите са с този статут). Поначало лоцманските кадри в Дунавската ни флотилия са позабравена тема за изследователите, а без тях е било невъзможно плаването по река Дунав.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Надписът на гърба на снимката.
Митрофан Бал ІІ.
Зинови Рожественски.
В. Брюкнер.
Петко Русев.
февруари 2015 г.