НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 БАТОМЕТЪР НА НАШИТЕ ХИДРОГРАФИ: ЕКСПОНАТ
НА М. ФЕВРУАРИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

Експонатът на м. февруари беше подготвен и представен от ученици от I Езикова гимназия във Варна. Те сами избраха този хидрометричен прибор, пряко свързан и с корабоплавателната практика. Батометърът е произведен през 1961 г., а във ВММ постъпва през 2013 г. от Хидрографската служба на ВМС. 
Батометърът се спуска във водата и взема проба от зададена дълбочина посредством клапи, работещи със специален механизъм. Чрез взетата проба се измерва солеността на морската вода. Към батометъра има живачни термометри за най-точно измерване на температура на водата в дадения воден слой. Направените измервания след това се използват за изчисляване на плътността на водата, която е важна за корабоплаването характеристика.
За запознаване с уреда, начина на действие и предназначението му беше привлечен Константин Вълчев - специалист от Хидрографската служба на ВМС. След беседата с него в предварителните срещи Георги Кузов, Мирай Узунов, Симеон Станчев и Даниел Славчев подготвиха батометъра и го разположиха в неговата временна музейна витрина, а в презентацията атрактивно представиха информация за музейния експонат като го сравниха с модерния му аналог.
Снимки: ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ

Съвместна публикация на morskimusey-bg.com и morskivestnik.com
февруари 2015 г.