НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 БИТКАТА ПРИ ЕСКИ АРНАУТЛАР. КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА НЕЯ
Ески арнаутлар - дн. Староселец, е село в Североизточна България (Община Провадия, Област Варна). Разположено е на 43° 13' северна ширина и 27° 30' източна дължина по Гринуич, на надморска височина 320 м. Преименувано е на Староселец с министерска заповед 3775 / обн. 7. XII. 1934 г. [1]
С битката при Ески арнаутлар на 5 (17) май 1829 г. започнала лятната кампания на Руско-турската война от 1828-1829 г. [2] Тя е една от най-трудно спечелените от руснаците по време на войната.

Позицията
Укрепленията при Ески арнаутлар били изградени по заповед на генерал-лейтенант Павел Иларионович Нагел, командир на 10-та пехотна дивизия, на мястото където се пресичали пътищата от Хаджиоглу Пазарджик (Добрич) за Провадия и от Девня (Река Девня) за Шумен. Те били проектирани от генерал-майор Павел Яковлевич Купреянов, командир на 2-ра бригада на 10-та пехотна дивизия (дислоцирана в Провадия). Петте редута били изградени между 29 март и 6 април (ст. с.) 1829 г. от батальон на 20-ти егерски полк с командир полковник Аполон Василевич Галафеев. По прокопаването на окопите и командните пунктове работили 344 стрелци, 40 пионери (сапьори) и 17 казаци. Редутите били защитавани от три пехотни полка на 16-та пехотна дивизия - Селенгински [3], Якутски [4] и Охотски [5], осем оръдия от батарея № 1 и четири оръдия от лека батарея № 2 на 16 артилерийска бригада и сотня казаци от полка на Александрин [6].
Укрепленията при Ески арнаутлар (заедно с укрепленията при Провадия) били първата защитна линия на руската армия, преграждаща пътя на 40-хилядната турска армия начело с великия везир Решид Мехмед паша (укрепена в Шумен) към Варна (от 29 септември 1828 г. в руски ръце).

Участници в битката
Турция
Решид Мехмед паша, велик везир (28. 01. 1829-17. 02. 1833).
Халил паша - командир на турската кавалерия (башибозук).
Русия
Генерал от инфантерията Логин Осипович Рот, по това време „начальствующий войсками по правую сторону Дуная“.
Генерал-майор Шиц - командир на руската укрепена позиция при Ески арнаутлар.
Генерал-майор Ото Иванович Вахтен, началник-щаб на 6-ти пехотен корпус.
Генерал-майор Филаделф Кирилович Риндин, командир на 16-та пехотна дивизия.
Генерал-майор Николай Федорович Геркен - командир на 1-ва бригада на 16-та пехотна дивизия.
Полковник Петър Фьодорович фон Кауфман - командир на Селенгинския пехотен полк.
Подполковник Николай Иванович Залеский - командир на Якутския пехотен полк.
Полковник Александър Николаевич Белогужев - командир на Охотския пехотен полк.
Подполковник Спиридон Вартоломеевич Караника (Кореника) - командир на 31-ви егерски полк.
Полковник Петър Степанович Лишин (Лишен) - командир на 32-ри егерски полк.

Привлечени резерви
Турция
10-хилядна пехота от Шумен.
Русия
Около 9 часа от Девня (Река Девня) пристига генерал-майор Вахтен с 31-ви и 32-ри егерски полкове, 4 леки оръдия и 2 казашки полка - командвани от Илин и есуал Подуров (9-ти Оренбургски полк).
През нощта и на следващия ден - 6 май 1829 г. пристигнали още подкрепления - 2 батальона пехота с 4 оръдия от Девня (Река Девня) и 6 батальона пехота с 12 оръдия от Хаджиоглу Пазарджик.

Загуби в жива сила и материални ценности
Турция
Убити

Около 600 убити (неприбрани от бойното поле) [7]. Според руски източници - около 2 000.
Ранени
Решид Мехмед паша - леко ранен от куршум в крака.
Халил паша, командир на турската кавалерия (башибозук) - тежко ранен.
Пленени
1 молла; 46 ниски чина.
Други загуби
2 знамена.
Много коне.

Русия
Убити

Генерал-майор Филаделф Кирилович Риндин - командир на 16-та пехотна дивизия - убит от оръдеен картеч.
1 щабен офицер, 13 младши офицери, 1 свещеник и 480 ниски чинове (според официалния бюлетин) [8].
Ранени
Полковник Петър Фьодорович фон Кауфман - командир на Селенгинския пехотен полк.
Подполковник Николай Иванович Залеский - командир на Якутския пехотен полк.
Подполковник Спиридон Вартоломеевич Караника - командир на 31-ви егерски полк.
Подпоручик Иван Иванович Слепушкин - полкови адютант на Охотския пехотен полк.
2 щабни офицери, 26 младши офицери и 596 ниски чинове.
Пленени
Щабс-капитан Александър Осипович Дюгамел, ранен в рамото, зашеметен със саблен удар по главата, пленен и откаран в Шумен [9].
Капитан Терлецкий - Охотски пехотен полк, пленен и откаран в Шумен.
Отец Петър Андреев Евланов, свещеник на 31-ви егерски полк, ранен на шест места, пленен и откаран в Шумен [10].
Общо 50 пленени офицери и войници (в това число и отец Евланов).
Други загуби
4 оръдия - лека батарея № 2 на 16 артилерийска бригада (заедно с всички коне).
Много коне.
февруари 2015 г.
Фрагмент от: „Carte der Europaischen Turkey nebst einem Theil von Kleinasien in XXI Blattern: Nach den besten Hulfsquellen entworfen und gezeichnet durch den k.k. Oberstlieutenant Franz von Weiss, herausgegeben von dem k.k. oster. Generalquartiermeisterstabe in Jahre1829 (M 1:570 000).
Император Николай I.
Султан Махмуд II.
Генерал от инфантерията, генерал-адютант граф Иван Иванович Дибич.
Генерал от инфантерията Логин Осипович Рот.
Генерал-лейтенант Алексадър Осипович Дюгамел.
Бележки:
1. Д. Мичев, П. Коледаров. Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987. София, Наука и изкуство, 1989, с. 256.
2. Материалы для истории 41-го пехотнаго селенгинскаго полка. С 29 ноебря 1796 по 29 ноебря 1896 г. Луцк, Типо-Литография С. И. Бонка, 1896, с. 152-155; Письма из Болгарии (Писаны во время кампании 1829 года) Виктором Тепляковым. Москва, В Типографии Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии, MDCCCXXXIII (1833), с. 183-192; Фракийския элегии. (Писаны в 1829-м году). Стихотворения Виктора Теплякова. Т. 2. Санкт-Петербург, 1836, с. 57-68, 100-101 (Шестая Фракийская элегия - Эски-Арнаутлар); Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов. Сочинениие Н. Лукьяновича. Часть третья. Санктпетербург, В типографии Эдуарда Праца, 1847, с. 90-95; Н. Епанчин. Очеркъ похода 1829 г. в Европейской Турций. Часть II. До перехода через Балканы. С.-Петербург, Типография Главнаго Управления Уделов, 1906, с. 191-195; Руски пътеписи за българските земи XVII-XIX век. Съставителство, предговор, коментар и бележки Маргарита Николова Кожухарова. София, Издателство на Отечествения фронт, 1986, с. 114-118; С. Тхоржевский. Портреты пером. Повести о В. Теплякове, А. Баласогло, Я. Полонском. Москва, Издательство „Книга“, 1986, с. 29-33; В. Г. Тепляков. Книга странника. Стихотворения. Проза. Переписка. Издание подготовили Е. В. Петренко и М. В. Строганов. 2-е изд., испр. и доп. Тверь, Золотая буква, 2004, с. 127-134, 297-301; Ан. Ангелов. Още за битката при Староселец (Ески арнаутлар). - В: България, Варна - Русия от Средновековието до ново време. Славянска литературна и артистична академия, Варна, 2008, с. 141-146; Ан. Ангелов. Сражение при Эски-Арнаутларе (Старосельце) 5 (17) мая 1829 г. // Military-Крым, 11, 2009, с. 27-31.
3. Селенгинский пехотный полк (16 пехотна дивизия, 6-ти корпус) - командир полковник фон Кауфман (Пeтр Фeдорович) (10.02.1829-12.12.1830). Ранен при Ески арнаутлар и награден с орден Свети Георги 4 степен.   
„В последних числах сентебря, в виду приближавшагося зимняго времени года, получено приказание снять блокаду Шумлы и войскам 6-го корпуса отступить к кр. Варне, где расположиться по квартирам.
Селенгинский полк занял г. Коварну.
В апреле 1829 г. Селенгинский полк выступил из Коварны и с полками Якутским и Охотским занял укрепленную позицию у Эски-Арнаутлара“
(Материалы для истории 41-го пехотнаго Селенгинскаго полка. С 29 ноебря 1796 по 29 ноебря 1896 г. Луцк, Типо-литография С. И. Бонка, 1896, с. 15, 177).
4. Якутский пехотный полк - командир подполковник Залеский (21.04.1825-09.11.1832).
„С 28 октября 1828 г. по 28 марта 1829 г. полк стоял на зимовых квартирах в м. Бальчике и крепости Варне, находясь в составе армии, бывшей подъ начальством генерала от инфантерии Рота.
28 марта 1829 г. на позиции у м. Козлуджи. С 4 апреля на позиции при с. Девно.
13 апреля по 12 мая на позиции при с. Эски-Арнаут“
(Материалы для составления истории 42 пехотнаго Якутскаго полка. С.-Петербур, Типография Ф. Х. Иордана, 1879, с. 11-12).
5. Охотский пехотный полк - командир полковник Белогужев (Александр Николаевич) (19.03.1824-1837) (Чтение для нижних чинов. Из истории 43-го пехотнаго Охотскаго полка. Составил того же полка капитан К. С. Терлецкий (при участии поручиков Кухаревича и Рымша). Киев, Типография Штаба Киевскаго военнаго округа, 1891, с. 68-70).
6. Действия Праводского отряда в 1828-29 годах. Посмертные записки генерала Купреянова. // Военный сборник, т. 102, № 3, 1875, с. 19-26.
7. Северная пчела, № 64, Вторник, 28-го мая 1829.
„Известие из действующей армии, от 10-го мая
Известия, из Варны полученныя
Один из наших отрядов между Девно и Праводами был атакован 5-го мая в ночь самим Великим визирем с 28 000 человек войска. Четыре полка под начальством генерал-майора Рындина, отражали нападения неприятеля с отличнейшею храбростию, и нанесли регулярным войсками силнейший урон у самаго укрепления, которым хотел он овладеть. Известно, что турки имеют обыкновение увозит не толко раненных, но и убитых; в сем же деле у самых ретраншаментовъ наших найдено до 600 турецких тел. По сему можно судить о количестве потери, сделанной неприятелем. Из перехваченнаго письма Великаго визира к Гуссейн-паше, в Рущук, узнали мы, что Великий визир легко ранен в ногу пулею. В писем он говорит, что должен был подвергаться опасности, дабы подать пример своим пашам, которы не хотят подражать русским генералам, всегда сражающимся лично и в случаях нужды умирающим впереди войнов, ими предводимых“.
8. Според други (също руски) данни общите загуби на руснаците са 44 щабни и обер-офицери и 1076 ниски чина.
„Неприятель оставил на месте более двух тысяч тел и большое число лошадей; в плен взято мало по крайнему ожесточению, с коим войска наши продолжали бой, и число пленных состоит только из однаго молла и 45 человек. С нашей стороны убиты генерал-майор Рындин, один штаб-офицер, 13 обер-офицеров, священник и 480 нижних чинов. Ранены: командиры полков: Селингинскаго полковник фон Кауфман, Якутскаго подполковник Залеский и 31-го Егерскаго подполковник Кореника, два штаб-офицера, двадцать шесть обер-офицеров и нижних чинов 596“ (Северная пчела, № 64, Вторник, 28-го мая 1829. Известие из действующей армии, от 10-го мая).
9. Автобиография Алексадра Осиповича Дюгамеля. Москва, В Университетской типографии (М. Катков), на Страстном бульваре, 1885, с. 20-29.
10. „К достопримечательностям полковой церкви [Церковь 71-го пехотного Белевского полка в честь Св. Троицы] принадлежит напрестольный серебряный крест, с надписью: „Аще кто хочет по Мне идти, да отвержется себе и возмет крест свой и по Мне грядет. 1829 года, мая 5 дня, при селении Ескиар-Арнаут-Лари (буквально Ескиарнутларе), с сим крестом и епитрахилью 31 Егерского полка священник Петр Андреев сын Евланов глаголом слова Божия воодушевлял войска, где получил шесть ран и был взят в плен с сим крестом и епитрахилью. Крест сей кавалеристом Анадольцем продан Митрополиту Шумлинскому за 700 левов. За него Г.-Лейтенант и Кавалер Красовский уплатил оному Митрополиту Шумлинскому 100 голландских червонцев и препроводил к Фельдмаршалу Графу Дибичу Забалканскому, который отправил обратно в полк того же года, октября 26, в Адрианополь“ (Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве Протопресвитера военного и морского духовенства). Историко-статистическое описание. В двух частях. Составил Священник церкви 84-го пехотного Ширванского Его Величества полка Григорий Цитович. Часть I. Пятигорск, Типо-литография А. П. Нагоров, 1913, с. 235).

Анастас АНГЕЛОВ