НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 КНИГА ЗА ИСТОРИЯТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ВОЙСКИТЕ И ФЛОТА (1965-1995)

На 21 декември 2015 г. в Централния военен клуб в София се състоя представянето на книгата „Поглед назад в бъдещето - История на автоматизацията на управлението на войските (1965-1995)“. Книгата е написана от колектив в състав полк. о.з. Симеон Краликов, полк. о.з. Илия Илиев и полк. о.з. Димитър Енчев.
Залата бе пълна - за съжаление главно с офицери и служители в централните органи на Българската армия, разположени в София: отдел МАУВ-ГЩ, ВНИИ-ГЩ, ВИЦ-МО, органите по автоматизация в КСВ и ПВО и ВВС. Представянето бе открито от полк. о.з. Константин Зографов, понастоящем председател на секция „София“ на асоциацията AFCEA. Той накратко разказа за възникването на идеята да се напише книгата и как са започнали да събират материали. Фактически тримата изброени по-горе са само основната част от колектива автори - материали за книгата са представили голям брой офицери и служители в органите по автоматизация на управлението в БА - централни, от видовете ВС и подчинените им съединения и части, ВА „Г. С. Раковски“ и военните училища. Тримата са имали тежката задача освен своите знания да предадат в ограничения обем на книгата (240 стр.) и получените данни от големия брой колеги за историята на създаването на органите по автоматизацията на управлението в БА и техните резултати в цялата йерархия на Българската армия. При това в труда са описани не само резултатите от тази дейност в предишния,
Представянето бе открито от полк. о.з. Константин Зографов, понастоящем председател на секция „София“ на асоциацията AFCEA.
„социалистически“ период на БНА, а и началото на процесите след демократизирането на България - до 1995 г. След полк. Зографов думата взеха последователно авторите - полк. Краликов, полк. Илиев и полк. Енчев. Полк. Краликов започна с думите, че тази книга е посветена на първите: ген. л-т доц. Яков Молхов, ген. м-р д-р Нешо Нешев, ст.н.с. полк. Георги Мутафчиев и още други 11 офицера, които през 1965 г. полагат началата. И призова да сведем глави в едноминутно мълчание в тяхна памет. Тримата казаха, че са били въодушевени от идеята за написването на този труд, в който трябва да се покаже на идващите след нас, че практически в Българската армия автоматизацията на управлението има добра основа.
След няколко изказвания - основно похвали към авторите, ние - автоматизаторите от БА, колеги и приятели, се срещахме на групички и на чаша вино обменяхме мисли и спомени. А авторите - те бяха затрупани от нас за автографи.
Книгата има следните раздели: Раздел I. Началото (1965-67 г.), в който има 6 части; Раздел II. Развитието (1968-80 г.), в който има над 40 части; Раздел III. Възходът (1981-89 г.), в който има 7 части; Раздел IV. Промените (1990-97 г.), в който има 6 части; Заключение. Във всичките раздели се вижда, че офицерите от Военноморския флот са участвали активно във всички звена на органите по автоматизация на управлението. В централните звена - отдел МАУВ-ГЩ и ВНИИ-ГЩ е откроена работата на ст.н.с. кап. I ранг Цветан Аврамов Христов, който е сред първите, създалите през 1965 г. първият орган в системата на МАУВ. Той по-късно е началник на сектор ВМФ във ВНИИ-ГЩ - до година преди неговото закриване през 1975 г. Показана е работата на сектор ВМФ, в който са работили и н.с. кап. I ранг Дончо Марков Турийски, н.с. кап. I ранг Тодор Димитров Вацов, н.с. кап. I ранг Виктор Дочев Колев и н.с. кап. I ранг Румен Тодоров Тотев. Подробно са осветлени и звената по автоматизация на управлението във ВМФ - отделението по МАУВ в Щаба на ВМФ с началници (последователно) кап. I ранг Петър Драганов, кап. I ранг Мишо Филипов; ИЦ-ВМФ с началници (последователно) кап. I ранг Христо Христов, кап. I ранг Георги Николов, кап. I ранг  Мишо Филипов, кап. I ранг Русин Борисов, кап. I ранг Емануил Тонев и други; изчислителните пунктове във Военноморска база Варна, Военноморска база Бургас и по-късно в 10-а Бригада ракетни и торпедни катери в Созопол. Описани са доста подробно задачите, които са разработени, внедрени и използвани в звената по автоматизация във ВМФ. Аз бих добавил, че тези звена са заемали много често челно място сред първенците, обявявани от ръководството на МАУВ-ГЩ и ръководството на МО. Описана е и работата във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обучение на курсантите за ефективно използване на компютърната техника в катедра „Военна кибернетика и управление на войските“. Първи началник на катедрата е доц. д-р кап. I ранг Иван Йотов, по-късно началници са доц. д-р кап. I ранг Петър Живков, доц. д-р Иванчо Йорданов и други. Подробно е описана работата на преподавателите в катедрата, преподаваните учебни дисциплини и темите разработвани в Изчислителния център на ВМФ, по които те имат принос.

Капитан I ранг о.з. Румен ТОТЕВ
н.с. от ВНИИ-ГЩ 1974-1988 г.

P.S. Всички офицери в този материал са с последните си титли и военни звания, макар че в началото на влизането им в органите по автоматизация званията им са били други.