НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ИЗЛЕЗЕ БРОЙ 7 (ДЕКЕМВРИ 2015 Г.) НА „МОРСКИ ФОРУМ БНАКК”
В края на отиващата си 2015 г. излезе брой 7 на изданието „Морски форум БНАКК” на Българската национална асоциация за корабостроене и кораборемонт. Солидно издание от 60 страници, на български и на английски език, в което всеки, който се интересува от тази проблематика, може да намери нещо интересно за себе си. В броя са представени Корабостроителния и кораборемонтен завод „МТГ - Делфин”, Корабостроителния факултет на Техническия университет - Варна, и Висшето военноморско училище. Темата на броя е третата поред драга, построена в „МТГ - Делфин” и предадена на корабособственика през тази година. Корабостроителният и кораборемонтен завод е представен и с отделна статия „МТГ - Делфин” АД - 25 години история, традиция и развитие”.
В рубриката „Новини” е поместена информация за сключения в края на 2014 г. договор между „Булярд Корабостроителна индустрия” и румънската корабостроителница „Daewoo Mangalia Heavy Industries” за изграждане на корпусни конструкции от надстройката на 180 000-тонен бълкер. В рубриката „Старите - нови технологии” е представен заводът „Корабно машиностроене” АД - Варна, с темата „Производство на плаващи съоръжения на стоманобетонни корпуси по спецефична технология”. Интересни са не само съвременните проекти и историята на корабостроенето във Варна на такива плавателни съдове, започнало през 40-те години на ХХ век.
Читателят може да намери информация в броя за вече проведени и бъдещи международни форуми у нас, свързани с развитието на морската индустрия.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Водещата илюстрация на темата на броя.
Корицата на брой 7 на „Морски форум БНАКК”.
Патрулен кораб, построен в ККЗ на „МТГ - Делфин”.
Речен танкер - химикаловоз, построен в ККЗ на „МТГ - Делфин”.
Четири типа плавателни съдове със стоманобетонни корпуси, строени досега във Варна: 3000-тонен самоходен танкер с дължина 93,30 м и широчина 11,80 м (снимка 1); 500-тонна несамоходна баржа с дължина 43,65 м и широчина 9,50 м (снимка 2); стоманобетонен рибозавод с дължина 43,65 м и широчина 9,50 м (снимка 3);  плаващо стоманобетонно общежитие с дължина 69,00 м и широчина 13,00 м. (снимка 4);